„Usługi w zakresie telekomunikacji oraz dostępu do sieci Internet na łączach stałych i symetrycznych dla budynków zlokalizowanych przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 398 A, 398 B (Trafohouse),400, 404, 406, ul. Za Bramką 1 oraz ul. Piastowska 71 w Poznaniu.”

Zapytanie ofertowe 

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zakres usług

UWAGA: W dniu 19 września 2019 r. Pełnomocnik Zamawiającego dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze oferty