„Usługi zarządzania nieruchomością budynku usługowo-biurowego z parkingiem podziemnym zlokalizowanego w Poznaniu przy ulicy Za Bramką 1.” Numer niniejszego postępowania, jaki został nadany przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2020/1

UWAGA: W dniu 11 lutego 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Ogłoszenie o zamówieniu wraz z dokumentacją przetargową

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ (IDW)
Załączniki do IDW (edytowalne)
Wzór umowy 
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

UWAGA: W dniu 11 lutego 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Zmianę treści SIWZ

Zmiana treści SIWZ_1102020

UWAGA: W dniu 12 lutego 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Zmianę treści SIWZ

Zmiana treści SIWZ_1202020

UWAGA: W dniu 19 lutego 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

UWAGA: W dniu 12 marca 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Informację o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty