HomeZespół ⋅ Małgorzata Połukard-Falkowska

Małgorzata Połukard-Falkowska

Radca prawny

+48 61 663 03 60
malgorzata.polukard@gjw.pl
Bydgoszcz

Radca prawny w Kancelarii Prawnej GJW.  Jest odpowiedzialna za bieżącą obsługą prawną przedsiębiorstw oraz obsługą procesów inwestycyjnych. Specjalizuje się także w prawie pracy, zamówieniach publicznych, prawie samorządowym oraz prawie energetycznym.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Obsługiwała przedsiębiorstwa sieciowe, w tym m.in. dystrybutora energii elektrycznej oraz spółkę wodociągową. Świadczyła pomoc prawną na rzecz wielu jednostek samorządu terytorialnego.

Legitymuje się bogatą praktyką procesową. Prowadziła liczne spory z zakresu prawa pracy. Brała udział w wielu mediacjach i postępowaniach pojednawczych. Reprezentowała klientów przed WSA, NSA oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prowadziła spory z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi ubezpieczycielami w procesach o odszkodowania. Występowała również, reprezentując zamawiających, w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Przez wiele lat pracowała w administracji rządowej. Prowadziła szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego z zakresu zasad techniki prawodawczej. Aktualnie zaangażowana w obsługę prawną inwestycji realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Prawnych w Toruniu.

SPECJALIZACJE