HomeZespół ⋅ Anna Gudańska

Anna Gudańska

Radca prawny

Poznań

polski, angielski

profil na LinkedIn

Profil

Radca prawny w Kancelarii Prawnej GJW. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz opracowywaniu dokumentacji transakcyjnych. 

Doświadczenie

Posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu analiz prawnych oraz opracowywaniu i negocjowaniu projektów umów. Od wielu lat jest zaangażowana w świadczenie  wieloaspektowej pomocy prawnej  dla spółek sektora elektroenergetycznego.

Świadczyła pomoc prawną w wielu złożonych projektach biznesowych, m.in. w toku procesu zbywania aktywów EDF Investment SAS w Polsce, w projekcie zawierania umowy inwestycyjnej związanej z nabyciem przez inwestorów większościowego pakietu akcji Polimex-Mostostal S.A., czy też w toku projektu tworzenia Centrum Usługi Wspólnych w Grupie Kapitałowej ENEA. Zajmowała się też prawem ochrony konkurencji, była m.in. wiodącym prawnikiem w toku prac związanych z uzyskaniem zgody UOKiK na koncentrację związaną z utworzeniem przez Enea S.A. i Energa S.A. wspólnego przedsiębiorcy pod firmą Elektrowni Ostrołęka.

Legitymuje się wieloletnią praktyką zawodową. Przed rozpoczęciem współpracy z GJW przez cztery lata pełniła funkcję asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu.

Wykształcenie, uprawnienia

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  Wpisana na listę radców prawnych  Okręgowej Izby Prawnych w Poznaniu.