SPECJALIZACJE

HomeZespół ⋅ Robert Nowakowski

Robert Nowakowski

Doradca podatkowy

Poznań

polski, angielski

profil na LinkedIn

Profil

Specjalizuje się w usługach cen transferowych, w opodatkowaniu transakcji związanych z obrotem nieruchomościami, opodatkowaniu transakcji finansowych, restrukturyzacji spółek i przeprowadzaniu przeglądów podatkowych zmierzających do identyfikacji obszarów potencjalnych ryzyk podatkowych i nieprawidłowości formalnych oraz reprezentowaniu podatników w postępowaniach podatkowych.

Doświadczenie

Uczestniczył w pracach doradczych dla największych polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych działających na polskim rynku. Od lipca 2002 r. pracował w Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe sp. z o.o. w działach Rynki Finansowe oraz Międzynarodowe Prawo Podatkowe. Od stycznia 2005 r. zatrudniony w warszawskim biurze KPMG Tax sp. z o.o. (obecnie KPMG Tax M. Michna sp. k.) w dziale Podatku Dochodowego od Osób Prawnych (CIT). Od stycznia 2008 r. stowarzyszony w ramach międzynarodowej grupy firm doradczych HLB M2.

Wykształcenie, uprawnienia

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada uprawnienia doradcy podatkowego.