HomeZespół ⋅ Szymon Jagustyn

Szymon Jagustyn

Radca prawny

Poznań

polski, angielski

Profil

Radca prawny w Kancelarii Prawnej GJW. Zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych oraz obsługą procesów inwestycyjnych. Udziela wsparcia podmiotom z branży IT, OZE, odpadów komunalnych oraz podmiotów produkcyjnych z sektora MŚP.

Doświadczenie

Aktywnie uczestniczy w tworzeniu, opiniowaniu i negocjowaniu projektów umów związanych z działalnością operacyjną przedsiębiorstw, procesami inwestycyjnymi oraz realizacją projektów informatycznych. Posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu ekspertyz prawnych z zakresu prawa cywilnego, prawa energetycznego, prawa obrotu nieruchomościami, prawa budowlanego i administracyjnego. Specjalizuje się także opracowywaniu dokumentacji transakcyjnych.

Świadczy obsługę prawną zarówno na rzecz dużych spółek działających w strukturze grupy kapitałowej jak i mniejszych podmiotów segmentu MŚP (reprezentacja w sporach gospodarczych i administracyjnych, wsparcie bieżącej działalności). Brał udział w projektach realizowanych w segmencie nowych technologii, doradzał przy licznych transakcjach oraz zapewniał obsługę organów spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji.

Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed sądami powszechnymi oraz organami egzekucyjnymi. Występował także w postępowaniach administracyjnych, reprezentując zarówno inwestorów, jak i innych uczestników postępowania. W swojej praktyce prawniczej bierze również udział w procesach przekształceń kapitałowych spółek prawa handlowego, a także wspiera przedsiębiorców  przy projektowaniu i
negocjowaniu warunków transakcji handlowych oraz przy realizacji projektów internetowych.

Aktualnie zaangażowany w obsługę prawną inwestycji realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz obsługę procesów sądowych podmiotów z grupy kapitałowej ENEA.

Autor lub współautor publikacji w Biuletynie „Energia Elektryczna. Klient. Dystrybucja. Przesył” oraz na portalu RegulacjewEnergetyce.pl

Wykształcenie, uprawnienia

Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent prawa oraz socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnik programu Socrates-Erasmus na włoskim
Università della Calabria w Cosenzy.