HomeZespół ⋅ Paulina Meller-Kmiecik

Paulina Meller-Kmiecik

Radca prawny,
Partner

Poznań

polski, angielski

profil na LinkedIn

Profil

Wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych GJW. Specjalizuje się w obsłudze procesów inwestycyjnych, prawie telekomunikacyjnym, prawie IT oraz prawie pracy. Jej praktyka zawodowa obejmuje również procesy transakcyjne oraz reorganizacyjne realizowane w ramach grupy kapitałowej. Jest aktywnym prawnikiem procesowym – reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi (w sporach gospodarczych i pracowniczych) oraz w postępowaniach administracyjnych. Legitymuje się też doświadczeniem w zarządzaniu podmiotem gospodarczym działającym na rynku usług edukacyjnych.

Doświadczenie

Przez ponad trzy lata świadczyła wieloaspektową pomoc prawną na rzecz przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego. Począwszy od 2013 roku zapewnia obsługę prawną spółkom grupy kapitałowej zajmującej się działalnością produkcyjną.

Uczestniczyła w projektach realizowanych na rynku usług telekomunikacyjnych oraz projektach IT. Zapewniała wsparcie prawne w procesach inwestycyjnych dot. sieci telekomunikacyjnych oraz szerokopasmowych i inwestycjach budowlanych. Wspierała klientów w realizacji inwestycji dofinansowywanych ze środków UE, w tym na etapie rozliczania dotacji. Uczestniczyła też w projektach zakupowych, w tym realizowanych z zastosowaniem ustawy prawo zamówień publicznych – posiada doświadczenie w opracowywaniu i opiniowaniu dokumentacji przetargowych oraz reprezentowaniu klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Świadczy obsługę prawną zarówno na rzecz dużych spółek działających w strukturze grupy kapitałowej jak i mniejszych podmiotów segmentu MŚP. Zapewnia bieżącą obsługę prawną przedsiębiorcom m.in. w zakresie prawa pracy. Doradza w kwestiach związanych z rekrutacją pracowników, nawiązaniem, zmianą oraz ustaniem stosunków pracy, zakazem konkurencji, wypadkami przy pracy, BHP i opracowywaniem wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy.

Posiada duże doświadczenie w sporządzaniu oraz negocjowaniu kontraktów handlowych. W swojej praktyce prawniczej brała również udział w procesach przekształceń kapitałowych spółek prawa handlowego, a także wspierała przedsiębiorców przy projektowaniu i negocjowaniu warunków transakcji handlowych oraz przy realizacji projektów internetowych.

Wykształcenie, uprawnienia

Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka prawa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Biegle posługuje się językami angielskim.