HOME ⋅ prawo ochrony środowiska

prawo ochrony środowiska..

Zakaz wprowadzania do obrotu „kopciuchów” szansą na zmniejszenie smogu w Polsce?

Uwzględniając potrzebę ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi, najnowszą nowelizacją ustawy – Prawo ochrony środowiska 1 ustawodawca rozszerzył zakaz wprowadzania do obrotu tzw. „kopciuchów” (kotłów pozaklasowych, nieokologicznych), a więc kotłów na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW, które nie spełniają normy jakościowej PN-EN 303-5 2, o …