HomeZespół ⋅ Marta Hałas

MARTA HAŁAS

Adwokat

Poznań

polski, angielski

profil na LinkedIn

Profil

Adwokat w Kancelarii GJW. Specjalizuje się w prawie budowlanym, obsłudze procesów inwestycyjnych oraz obsłudze prawnej procesów zakupowych realizowanych zarówno w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych, jak i w oparciu o zasadę konkurencyjności.

Doświadczenie

Prawnik z ponad 7-letnim doświadczeniem zawodowym w obsłudze podmiotów gospodarczych, zarówno sektora prywatnego jak i publicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w poznańskich kancelariach prawniczych obsługujących podmioty gospodarcze, zapewniając klientom wsparcie w ich bieżącej działalności oraz w toku procesów sądowych.

Posiada doświadczenie procesowe. Aktywnie występuje przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, a także reprezentuje klientów przed organami administracji publicznej.

Doświadczony praktyk oraz pełnomocnik procesowy. Świadczy bieżącą obsługę prawną doradzając także w procesach decyzyjnych, negocjacjach oraz zawieraniu ugód i porozumień.

Wykształcenie, uprawnienia

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Słuchaczka Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych prowadzonego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Adwokat, wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu.