HomeZespół ⋅ Marta Illukiewicz

Marta Illukiewicz

Aplikant radcowski

Poznań

polski, angielski

profil na LinkedIn

Profil

Aplikant radcowski w Kancelarii GJW. Uczestniczy w pracach Zespołu Procesowego GJW oraz bierze udział w obsłudze prawnej procesów zakupowych realizowanych zarówno w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych, jak i w oparciu o zasadę konkurencyjności. 

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywa od II roku studiów, pracując najpierw w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto, a następnie w jednej z uznanych kancelarii prawnych. Jej zainteresowania koncentrują się wokół prawa procesowego cywilnego, prawa cywilnego oraz zamówień publicznych. W GJW jest zaangażowana w prace realizowane w ramach specjalizacji: Zamówienia publiczne i procesy zakupowe, Energetyka, regulacje sektorowe, ochrona konkurencji oraz wspiera prowadzenie postepowań sadowych. Zajmuje się też bieżącymi analizami prawnymi i przygotowywaniem researchów prawnych z różnych dziedzin. Występowała w roli prelegenta na konferencji “Sektorowe zamówienia publiczne".

Wykształcenie, uprawnienia

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Słuchacz Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych prowadzonego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.