HomeZespół ⋅ Marta Sławińska

MARTA SŁAWIŃŚKA

Aplikant radcowski

Poznań

polski, angielski

profil na LinkedIn

Profil

Aplikant radcowski w Kancelarii GJW. Zaangażowana w prace zespołu procesowego GJW, aktywnie uczestniczy w projekcie GJW.Gallery poszerzając wiedzę nt. prawa własności intelektualnej. 

Doświadczenie

Umiejętności zdobywała od I roku studiów, będąc zaangażowana w działalność organizacji pozarządowej. Jej zainteresowania koncentrują się wokół sporów sądowych oraz własności intelektualnej. W GJW jest zaangażowana w prace realizowane w ramach specjalizacji: Spory sądowe, Prawo IT, Prawo energetyczne, regulacje sektorowe, ochrona konkurencji. Zajmuje się też bieżącymi analizami prawnymi i przygotowywaniem researchów prawnych z różnych dziedzin. Wspiera działania związane z publikacjami, komunikacją i marketingiem GJW.

Wykształcenie, uprawnienia

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Szkoły Prawa Porównawczego. Studentka na kierunku prawno-ekonomicznym prowadzonym przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.