Jak zarządzać zakresem inwestycji?

Ustalenie zakresu inwestycji wydaje się zadaniem łatwym i przewidywalnym. Wystarczy określić co jest do zrobienia, spisać to, uporządkować i… dalej realizować zgodnie z planem. Rzeczywistość jest jednak bardziej skomplikowana.

Umowa o dzieło a umowa o roboty budowlane? – kryterium rozróżnienia wg. Sądu Najwyższego

Nie tylko uczestnicy procesu inwestycyjnego mają niekiedy problem z kwalifikacją umowy, którą realizują. Jako przykład posłużyć może odmienna interpretacja Sądów w sprawie dotyczącej umowy, na podstawie której wykonawca zobowiązany był do zaprojektowania, dostawy, montażu i uruchomienia świetlnego ekranu reklamowego na budynku.

Kara umowna – precyzja w formułowaniu

Kara umowna musi przewidywać naprawienie szkody poprzez zapłatę określonej sumy pieniężnej. Określenie sumy pieniężnej powinno być dokonane w sposób precyzyjny, tak aby już w momencie podpisania umowy każda ze stron wiedziała jakie konsekwencje może ponieść za jej naruszenie.