Nowe Pzp – zmiany dla Podwykonawców?

Przepisy nowego Prawa zamówień publicznych wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. To oznacza, że mamy sporo czasu na to, aby przygotować się do nadchodzących zmian. Nowe pzp ogranicza formalizm, wzmacniając tym samym zasadę efektywności ekonomicznej zamówień publicznych.