HOME ⋅ koncesje

koncesje..

Obowiązki przedsiębiorstw działających w obszarze paliw ciekłych w związku ze zmianami kodów CN

W dniu 29 września 2020 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (zwany dalej Prezesem URE) wydał komunikat dla przedsiębiorców działających na rynku paliw ciekłych. Komunikat ten uzupełnia wcześniejszy komunikat w sprawie zmiany kodów CN w zakresie lekkich olejów opałowych, ciężkich olejów opałowych i gazu LPG. Niniejszy wpis jest więc kontynuacją wpisu „Nawet do 5.000.000 zł kary …