Home ⋅ Postępowania WCWI

POSTĘPOWANIA WCWI

GJW Gramza i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska (Kancelaria GJW) działając jako pełnomocnik zamawiającego: Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 28 Czerwca 1956 r. Nr 406, 61-441 Poznań, KRS: 0000134012,  REGON: 630303454, NIP: 7781016062, www.wcwi.com.pl (Zamawiający), zaprasza do udziału w postępowaniach przeprowadzanych przez Kancelarię GJW na zlecenie Zamawiającego.

AKTUALNE POSTĘPOWANIA

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi kompleksowego mycia elewacji oraz przeszkleń budynków przy ul. 28 Czerwca nr 404 i 406 oraz mycia przeszkleń i części nieprzeziernych budynku przy ul. Za Bramką 1 w Poznaniu.

Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować, że Spółka Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uruchomiła Platformę Zakupową do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych.

Adres Platformy Zakupowej to: https://platformazakupowa.pl/pn/wcwi/proceedings

Powyższa Platforma Zakupowa jest stroną internetową prowadzonego postępowania w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) i służyć będzie publikacji dokumentów zamówienia (w tym m.in. SWZ), ogłoszeń w sprawie zamówienia publicznego, zawiadomień, informacji i oświadczeń adresowanych do wszystkich Wykonawców a także komunikacji elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Instrukcje dla Wykonawców związane z funkcjonowaniem Platformy Zakupowej można znaleźć na stronie: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Zapraszamy wszystkich wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniach do śledzenia strony Platformy Zakupowej Spółki.