HomeSpecjalizacjePRAWO ENERGETYCZNE, ZAGADNIENIA REGULACYJNE, OCHRONA KONKURENCJI ⋅Przyłączenie do sieci – uzyskanie warunków, umowy

Przyłączenie do sieci – uzyskanie warunków, umowy

Świadczymy kompleksową obsługę prawną związaną z przygotowaniem wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci energetycznej, gazowej i ciepłowniczej. Analizujemy postanowienia dotyczące przyłączenia do sieci zawarte w taryfach przedsiębiorstw energetycznych. Przedstawiamy klientom informację o kosztach związanych z przyłączeniem do sieci. Pomagamy prawidłowo wypełnić wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci oraz szczegółowo analizujemy projekty umów dotyczące przyłączenia do sieci. W przypadku sporów powstałych na tle realizacji umowy o przyłączenie do sieci zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne na etapie przedsądowym oraz w toku ewentualnego sporu sądowego. 

Odmowa zawarcia umowy przyłączenia do sieci

W przypadku odmowy przyłączenia do sieci  pomagamy w przygotowaniu oraz złożeniu wniosku o rozstrzygnięcie sporu przez Prezesa URE. Reprezentujemy stronę w toku postepowania administracyjnego przed Prezesem URE. Przygotowujemy odwołania od decyzji Prezesa URE oraz reprezentujemy naszych klientów przez Sądem Okręgowym w Warszawie – Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przyłączenie do sieci stacji ładowania 

Pomagamy w przyłączeniu do sieci infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego. Zapewniamy wsparcie prawne na etapie przygotowania wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci, w toku postępowania związanego z rozpoznaniem wniosku oraz na etapie zawierania umowy o przyłączenie. 

Umowa o przyłączenie do sieci instalacji odnawialnego źródła energii

Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne inwestorom zamierzającym przyłączyć do sieci instalację odnawialnych źródeł energii lub magazyn energii elektrycznej. Pomagamy na etapie zgłaszania uruchomienia instalacji odnawialnych źródeł energii. 

Przyłączanie do sieci innych źródeł wytwórczych 

Pomagamy w złożeniu wniosku o określenie warunków przyłączenia, uzyskaniu warunków przyłączenia oraz na etapie zawierania umowy o przyłączenie. Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne wytwórcom w zakresie analizy umów regulujących dostarczanie energii.

Postępowania przed Koordynatorem ds. negocjacji przy Prezesie URE

Odbiorcom energii w gospodarstwach domowych oraz prosumentom oferujemy wsparcie prawne w toku postępowania przed Koordynatorem do spraw negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki (podmiot uprawniony do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich między odbiorcami paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym a przedsiębiorstwami energetycznymi oraz między prosumentami będącymi konsumentami a przedsiębiorstwami energetycznymi wynikłych z umów). Pomagamy na etapie poprzedzającym postępowanie przed Koordynatorem (np. w toku postępowania reklamacyjnego), zapewniamy wsparcie związane z przygotowaniem wniosku oraz skompletowaniem dokumentacji oraz doradzamy w toku postępowania toczącego się przed Koordynatorem do spraw negocjacji.

Zadzwoń

Porozmawiaj z prawnikiem o swojej sprawie. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00.

Paulina Meller-Kmiecik

Radca Prawny

tel. +48 669 66 44 99

    Umów spotkanie on-line

    Zaproponuj termin spotkania on-line.
    W odpowiedzi prześlemy mailem zaproszenie - link do spotkania on-line.
    Jeżeli nie będziemy dostępny w wybranym terminie, skontaktujemy się, aby uzgodnić inną datę/godzinę spotkania.