HomeSpecjalizacjePrawo pracy ⋅ Kontrakty menedżerskie

Kontrakty menedżerskie

Kancelaria GJW świadczy pomoc prawną przy nawiązywaniu, ustalaniu lub modyfikowaniu warunków, zawieszaniu wykonywania oraz rozwiązywaniu kontraktów z członkami kadry menedżerskiej, w tym głównie z członkami zarządów i rad nadzorczych, a także z menedżerami wysokiego szczebla. Kompleksowo pomagamy naszym Klientom w formułowaniu, negocjowaniu oraz unikaniu pułapek związanych z zatrudnianiem kadry menedżerskiej. Występujemy zarówno po stronie pracodawcy, jak i osób, które zamierzają zawrzeć lub wykonują kontrakty menedżerskie. 

Doradztwo prawne Kancelarii GJW w zakresie kontraktów menedżerskich obejmuje w szczególności:

 • doradztwo w przedmiocie wyboru optymalnego sposobu zatrudnienia menedżerów, 
 • sporządzanie treści kontraktów menedżerskich: umów o świadczenie usług zarządzania, umów o sprawowanie zarządu, umów o wykonywanie zarządu, umów o powierzenie zarządu, umów o prowadzenie przedsiębiorstwa lub jego części, czy również umów zlecenia,
 • analizę i opiniowanie kontaktów menedżerskich opracowanych przez pracodawcę, 
 • sporządzanie i analizę umów lub postanowień (klauzul) o zakazie konkurencji lub zachowaniu poufności,
 • negocjacje dotyczące warunków zatrudnienia prowadzone przed zawarciem wskazanych wyżej umów, a także bieżące konsultacje prawne podczas prowadzonych negocjacji, 
 • zastępstwo prawne w postępowaniach rejestrowych przed sądem rejestrowym związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem kadry menedżerskiej, a także przygotowanie stosownej dokumentacji rejestrowej do dokonania powyższych zmian (w tym przygotowanie uchwał organów spółek prawa handlowego), 
 • przygotowywanie specjalistycznych opinii prawnych z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa pracy, 
 • due diligence spółek prawa handlowego z zakresu prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem badania relacji prawnych spółki z członkami kadry zarządzającej,
 • szkolenia kadry menedżerskiej z zakresu prawa pracy. 

Wykorzystując w praktyce naszą dotychczasową wiedzę i doświadczenie zawodowe, opracowujemy projekty umów menedżerskich, których założeniem jest motywowanie do realizowania celów zarządczych stawianych przed menedżerami. 

Szczególne kontrakty menadżerskie

Posiadamy bogate doświadczenie w redagowaniu treści kontraktów zgodnych wymogami ustawy z dnia 3 marca 2000 r. – o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, a także ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. – o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. 

Dbamy o prawidłowe zabezpieczenie i długofalową ochronę interesów przedsiębiorstw, które z uwagi na większą skalę swojej działalności gospodarczej, określony przedmiot działalności lub strukturę właścicielską, podlegają bardziej restrykcyjnym wymogom w zakresie prawa pracy. 

Kontrakty menadżerskie w ujęciu księgowo – podatkowym

Dzięki stałej współpracy z doradcami podatkowymi oraz księgowymi, zapewniamy naszym Klientom również profesjonalne doradztwo prawne w zakresie kontraktów menedżerskich z perspektywy uwarunkowań związanych z przepisami o ubezpieczeniach społecznych (składek na ubezpieczenie społecznej i składki zdrowotnej) oraz przepisów podatkowych. Poszukujemy oraz proponujemy naszym klientom optymalne rozwiązania księgowo – podatkowe związane z wykonywaniem kontraktów menedżerskich. 

Spory sądowe na tle kontraktów menadżerskich

Obsługujemy także spory sądowe powstające na tle kontraktów menedżerskich, reprezentując w ich toku menedżerów lub pracodawców. M.in. pomagamy w dochodzeniu roszczeń finansowych wynikających z kontraktów menedżerskich zawartych z członkami zarządów i rad nadzorczych spółek prawa handlowego. Prowadzimy także spory o roszczenia związane z działaniami lub zaniechaniami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym w szczególności dotyczące: oskładkowania umów menedżerskich, podlegania ubezpieczeniom społecznym w związku ze świadczeniem usług menedżerskich, kwestionowaniem przez organ wysokości wynagrodzenia, przekwalifikowania umowy cywilnoprawnej na stosunek pracy, wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Posiadamy również doświadczenie w prowadzeniu sporów związanych z naruszeniem zakazu konkurencji, czynami nieuczciwej konkurencji po stronie menedżera czy z naruszeniem obowiązku zachowania poufności.

Zadzwoń

Porozmawiaj z prawnikiem o swojej sprawie. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00.

Paulina Meller-Kmiecik

Radca Prawny

tel. +48 669 66 44 99

  Umów spotkanie on-line

  Zaproponuj termin spotkania on-line.
  W odpowiedzi prześlemy mailem zaproszenie - link do spotkania on-line.
  Jeżeli nie będziemy dostępny w wybranym terminie, skontaktujemy się, aby uzgodnić inną datę/godzinę spotkania.