HomeSpecjalizacjePrawo pracy ⋅ Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy

Kancelaria GJW świadczy profesjonalną pomoc prawną w obszarze spraw związanych z przypadkami mobbingu pracowniczego, dyskryminacji, nierównego traktowania oraz naruszenia dóbr osobistych w miejscu pracy. Granica pomiędzy powyższymi naruszeniami jest bardzo płynna, często trudna do określenia, dlatego też każda sprawa z tego zakresu wymaga bardzo indywidualnego podejścia. Po wnikliwej analizie, proponujemy naszym Klientom możliwe rozwiązania, które są adekwatne do zaistniałej sytuacji.

Klienci powierzają nam najbardziej wrażliwe sprawy wymagające szczególnej poufności, trafności oceny prawnej, planowania i następnie skutecznego działania w danej sprawie.  Mając powyższe na względzie, nasze doradztwo w omawianym obszarze obejmuje przede wszystkim: 

 • kompleksową i rzetelną analizę stanu faktycznego sprawy pod względem wystąpienia naruszenia, 
 • przedstawienie Klientowi rekomendacji co do dalszego postępowania w sprawie (w tym również w formie memorandum informacyjnego lub opinii prawnej), 
 • porady prawne i bieżące konsultacje, 
 • prowadzenie negocjacji ze stroną przeciwną (jeśli występuje taka możliwość), 
 • oraz wsparcie w sądowym rozwiązaniu zaistniałego konfliktu pomiędzy stronami, w tym w szczególności zastępstwo procesowe na każdym etapie postępowania sądowego. 

Świadczymy pomoc prawną zarówno na rzecz pracodawców jak i pracowników. Oferujemy zaangażowanie doświadczonych profesjonalistów, posiadających rozległą praktykę oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa pracy, którzy pomogą w wyborze właściwej ścieżki postępowania. 

Programy mające na celu przeciwdziałaniu niepożądanym zjawiskom w miejscu pracy

Jednym z głównych obowiązków pracodawcy wymienionych w przepisach prawa pracy jest przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji oraz nierównemu traktowaniu pracowników w miejscu pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest również zapewnienie środowiska pracy, w którym dobra osobiste pracowników nie są naruszane. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom pracodawców – tworzymy i wdrażamy w przedsiębiorstwach programy mające na celu przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom pracowniczym, takim jak: mobbing, dyskryminacja, nierówne traktowanie, czy naruszenie dóbr osobistych pracowników. Przykładem takiego typu rozwiązania jest wprowadzenie w zakładzie pracy wewnątrzzakładowej polityki antymobbingowej, która precyzyjnie reguluje kwestię działań prewencyjnych i procedurę skargową w przypadku zaistnienia tego typu sytuacji. W ramach tego ostatniego przypadku (procedury skargowej) możliwe jest również utworzenie komisji antymobbinngowej u pracodawcy (składającej się z osób niezależnych, niepodporządkowanych pracodawcy), której zadaniem będzie wyjaśnienie, czy skarga pracownika jest uzasadniona oraz ewentualne rekomendowanie dalszych działań.

Spory sądowe z zakresu mobbingu i dyskryminacji 

Kancelaria GJW doradza oraz prowadzi spory sądowe w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu mobbingu, dyskryminacji, nierównego traktowania pracowników oraz naruszenia dóbr osobistych w miejscu pracy. Spory tego typu należą do grupy spraw odszkodowawczych o dużym stopniu skomplikowania. Kluczowym problemem jest zwykle zebranie dowodów mających na celu wykazanie konkretnego naruszenia.

Sprawy dotyczące mobbingu, dyskryminacji, nierównego traktowania, czy naruszenia dóbr osobistych w miejscu pracy, charakteryzują się wysokim stopniem wrażliwości. Naruszenia tego typu niekiedy mogą wypełniać znamiona wykroczenia lub przestępstwa. W związku z powyższym, zapewniamy także zastępstwo procesowe na etapie postępowania przygotowawczego, jak również na etapie sądowym w procesach karnych i wykroczeniowych – jako obrońcy oskarżonych / obwinionych oraz pełnomocnicy pokrzywdzonych. 

Kancelaria GJW zatrudnia wysoko wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny prawa pracy z wieloletnim doświadczeniem w procesach cywilnych i karnych, którzy podejmą się współpracy z Klientem i otoczą go kompleksowym wsparciem prawnym w tej materii.

Zadzwoń

Porozmawiaj z prawnikiem o swojej sprawie. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00.

Paulina Meller-Kmiecik

Radca Prawny

tel. +48 669 66 44 99

  Umów spotkanie on-line

  Zaproponuj termin spotkania on-line.
  W odpowiedzi prześlemy mailem zaproszenie - link do spotkania on-line.
  Jeżeli nie będziemy dostępny w wybranym terminie, skontaktujemy się, aby uzgodnić inną datę/godzinę spotkania.