HomeSpecjalizacjePrawo pracy ⋅ Regulaminy pracy, wynagradzania, premiowania

Regulaminy pracy, wynagradzania, premiowania

Świadczymy profesjonalną pomoc prawną w obszarze zbiorowego prawa pracy. Naszym Klientom służymy wsparciem i doradztwem w zakresie tworzenia, zmiany lub uchylenia aktów zbiorowego prawa pracy. Dotyczy to m.in. przygotowania i skutecznego wdrażania regulaminów pracy, wynagradzania oraz premiowania pracowników, a także ich zmiany lub uchylenia. Opracowujemy i wdrażamy również wewnątrzzakładowe programy mające na celu zwiększenie motywacji, zaangażowania i lojalności pracowników.

Opracowywanie i wdrażanie regulaminów określających organizację pracy

Odpowiednie przygotowanie treści regulaminów pracy, wynagradzania czy premiowania pracowników – uwzględniających specyfikę prowadzonej przez pracodawcę działalności gospodarczej – pozwala na znaczne zwiększenie zabezpieczenia interesów pracodawcy. Przejrzyste oraz jednoznacznie sformułowane regulaminy pomagają również w komunikowaniu pracownikom zasad organizacji, porządku pracy oraz zasad kształtowania wynagrodzenia, które obowiązują u pracodawcy. 

Posiadamy także doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego przy wdrażaniu lub zmianie układów zbiorowych pracy, a także w prowadzeniu negocjacji ze związkami zawodowymi w tym zakresie. 

Kompleksowe wsparcie prawne Kancelarii GJW w obszarze przygotowania i wdrożenia regulaminów pracy, wynagradzania i premiowania (lub ich zmiany) obejmuje m.in.:

 • analizę obowiązujących systemów pracy, wynagradzania i premiowania pracowników pod kątem ich transparentności i zgodności z prawem, a także pod kątem ewentualnych ryzyk obciążających pracodawcę, 
 • analizę indywidualnych potrzeb i oczekiwań pracodawcy, a także uwzględnienie specyfiki prowadzonej przez pracodawcę działalności gospodarczej w kontekście wdrożenia lub zmiany stosownych aktów będących źródłem prawa pracy, 
 • przedstawienie propozycji najbardziej korzystnych rozwiązań prawnych w zakresie poszczególnych elementów regulaminów, a także rekomendacji co do ich wdrożenia w sytuacji gdy ich posiadanie nie jest obowiązkowe w myśl przepisów prawa pracy.

Przygotowanie kompletnych regulaminów pracy, wynagradzania, czy premiowania pracowników (lub treści wprowadzanych zmian), uwzględniających między innymi takie aspekty jak: 

 • organizacja pracy, organizowanie stanowisk pracy i przydział pracy, systemy i rozkłady czasu pracy, sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy, sposób usprawiedliwiania nieobecności, udzielanie urlopów, monitoring miejsca pracy, ochronę pracy kobiet i osób wychowujących dzieci, a także ochronę pracy młodocianych, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, kary porządkowe, 
 • zasady i warunki wynagradzania pracowników za pracę (w tym w okresie urlopu i niezdolności pracownika do pracy), składniki wynagrodzenia i sposób ich przyznawania, dodatkowe świadczenia pracodawcy na rzecz pracowników, sposób i termin wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych, 
 • zasady, warunki i kryteria premiowania pracowników, rodzaje przyznawanych przez pracodawcę premii, sposób ustalania premii pracowniczej, zasady tworzenia funduszy premiowych i ich podziału pomiędzy pracowników, 
 • wsparcie przy wdrożeniu wyżej wymienionych regulaminów w zakładzie pracy – doradztwo prawne w zakresie procedury ich wdrożenia, w tym również bieżące konsultacje prawne, 
 • w razie potrzeby – kontakt i negocjacje z organizacjami związkowymi działającymi u pracodawcy w kwestiach związanych z uzgodnieniem treści odpowiednich regulaminów.

Wdrażanie innych wewnątrzzakładowych regulaminów i programów u pracodawcy

Opracowujemy także inne wewnątrzzakładowe regulaminy oraz dokumenty pracownicze. Dotyczy to w szczególności regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w ramach którego gromadzone są przez pracodawcę środki finansowe w celu wykorzystania ich na wsparcie socjalne uprawnionych do tego pracowników. Doradzamy naszym Klientom również w obszarze związanym z realizacją programów PPE i PPK.

Przygotowujemy i wdrażamy również wewnątrzzakładowe programy mające na celu przede wszystkim zwiększenie motywacji, zaangażowania i lojalności pracowników. Najpopularniejszym z nich są tzw. systemy kafeteryjne, które stanowią pozapłacowy system wynagradzania pracowników. Programy te przewidują benefity (w formie bonów, kart i karnetów) dla pracowników z uwzględnieniem dziedzin takich jak: sport, rozrywka, catering, medycyna.

Zadzwoń

Porozmawiaj z prawnikiem o swojej sprawie. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00.

Paulina Meller-Kmiecik

Radca Prawny

tel. +48 669 66 44 99

  Umów spotkanie on-line

  Zaproponuj termin spotkania on-line.
  W odpowiedzi prześlemy mailem zaproszenie - link do spotkania on-line.
  Jeżeli nie będziemy dostępny w wybranym terminie, skontaktujemy się, aby uzgodnić inną datę/godzinę spotkania.