HomeSpecjalizacjePrawo pracy ⋅ Wypadki przy pracy

Wypadki przy pracy

Sprawy związane z wypadkami przy pracy w większości przypadków należą do skomplikowanych spraw odszkodowawczych. To samo dotyczy spraw związanych z ustaleniem zaistnienia tzw. chorób zawodowych, czyli chorób, których przyczyną jest samo wykonywanie pracy na określonym stanowisku, staż pracy, jej rodzaj, charakter czy też warunki jej wykonywania. Często skutki takiego wypadku przy pracy lub wystąpienia choroby zawodowej ciągną się latami, a ich zminimalizowanie wymaga nie tylko dużego nakładu czasu i pomocy bliskich osób, ale przede wszystkim zainwestowania sporych środków finansowych w leczenie.

Nasze doświadczenie potwierdza, że kluczem do sukcesu jest właściwe przygotowanie się do poprowadzenia sprawy. Doradztwo prawne Kancelarii GJW w zakresie spraw związanych z wypadkami przy pracy obejmuje w szczególności:

 • analizę prawną pod kątem kwalifikacji danego zdarzenia w świetle obowiązujących przepisów prawa jako wypadek przy pracy, wypadek w drodze do pracy lub z pracy (a także podczas wykonywania obowiązków służbowych poza siedzibą firmy), jak również jako tzw. choroba zawodowa,
 • analizę dokumentacji otrzymanej od pracodawcy (np. protokołu powypadkowego) lub innych organów i podmiotów (np. ubezpieczyciela) w zakresie wypadku przy pracy, wypadku w drodze do lub z pracy (a także podczas wykonywania obowiązków służbowych poza siedzibą firmy), jak również choroby zawodowej, a także przygotowanie projektów dokumentów stanowiących odpowiedź na wyżej wymienione stanowiska, 
 • przygotowanie dokumentacji po stronie pracodawcy związanej z wypadkiem przy pracy lub wystąpieniem choroby zawodowej u pracownika i przedstawienie rekomendacji co do dalszego postępowania w sprawie, 
 • profesjonalne zastępstwo procesowe na każdym etapie postępowania sądowego lub przed organem (tj. Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, właściwymi inspektoratami pracy czy inspektoratami sanitarnymi), 
 • prowadzenie negocjacji pozasądowych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą lub ich ubezpieczycielami. 

Nasze usługi świadczymy występując zarówno po stronie pracodawców jak i pracowników.

Postępowania z udziałem organów administracyjnych

W zakres naszych usług wchodzi także prowadzenie przed organami administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi postępowań dotyczących między innymi różnego rodzaju decyzji wydawanych przez Państwową Inspekcję Pracy czy Państwową Inspekcję Sanitarną w związku z wypadkami przy pracy czy w związku z ustalaniem wystąpienia choroby zawodowej. W takich przypadkach często konieczna jest również współpraca ze specjalistami w określonej dziedzinie (np. lekarzami, biegłymi sądowymi), którą również zapewniamy. 

Oferujemy także pomoc w ubieganiu się między innymi o następujące świadczenia w związku z zaistnieniem wypadku przy pracy czy wystąpieniem choroby zawodowej: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, dodatek pielęgnacyjny, zasiłek wyrównawczy, rentę z tytułu niezdolności do pracy czy rentę rodzinną.   

Spory sądowe związane z wypadkami przy pracy

Prowadzimy sprawy związane z odszkodowaniami, zadośćuczynieniami, a także rentami za wypadki przy pracy, wypadki w drodze do pracy lub z pracy (a także podczas wykonywania obowiązków służbowych poza siedzibą firmy) lub sprawy związane z wystąpieniem choroby zawodowej. Zastępujemy pracodawców oraz pracowników w sporach przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym. 

Sprawy dotyczące wypadków przy pracy czy chorób zawodowych są sprawami wywołującymi poważne skutki w sferze prywatnej osób których dotyczą. Ich wynik często decyduje o perspektywach dalszego funkcjonowania w sferze społecznej. Dlatego tak ważne jest odpowiednie wcześniejsze przygotowanie się do procesu sądowego albo jeśli to możliwe – jego uniknięcie poprzez prowadzenie postępowania mediacyjnego ze stroną przeciwną. Naszym Klientom zawsze przedstawiamy możliwe rozwiązania sprawy, które w sposób odpowiedni zabezpieczają ich interesy. Decyzję dotyczącą wyboru ścieżki postępowania zawsze pozostawiamy Klientowi. 

Kancelaria GJW zatrudnia wysoko wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny prawa pracy z wieloletnim doświadczeniem w dochodzeniu roszczeń, którzy podejmą się współpracy z Klientem i otoczą go kompleksowym wsparciem prawnym w tej materii. Reprezentujemy również pracodawców, którym zapewniamy profesjonalną obronę przed nieuzasadnionymi roszczeniami pracowników.

Zadzwoń

Porozmawiaj z prawnikiem o swojej sprawie. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00.

Paulina Meller-Kmiecik

Radca Prawny

tel. +48 669 66 44 99

  Umów spotkanie on-line

  Zaproponuj termin spotkania on-line.
  W odpowiedzi prześlemy mailem zaproszenie - link do spotkania on-line.
  Jeżeli nie będziemy dostępny w wybranym terminie, skontaktujemy się, aby uzgodnić inną datę/godzinę spotkania.