HOME ⋅ Blog Kancelarii GJW

Blog Kancelarii GJW

Odmowa przyłączenia do sieci gazowej – co dalej robić?

Na łamach bloga RegulacjeWenergetyce.pl radca prawny Michał Frącz wskazuje obowiązki odbiorcy i przedsiębiorstwa energetycznego w zakresie przyłączenia do sieci gazowej oraz przyczyny odmowy wydania warunków przyłączeniowych. Zachęcamy do lektury wpisu pt. „Odmowa przyłączenia do sieci gazowej – co dalej robić?„

Odstąpienie od umowy o roboty budowlane z powodu nieustanowienia gwarancji zapłaty

Na łamach bloga Prawo-w-inwestycjach.pl radca prawny Piotr Baranowski podsumowuje, jak wygląda sytuacja prawna inwestora i wykonawcy, w przypadku odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane z powodu nieustanowienia przez inwestora gwarancji zapłaty. Prawo żądania gwarancji zapłaty nie jest uzależnione od tego czy inwestor zalegał względem wykonawcy z płatnościami. Jeżeli jednak gwarancja zapłaty nie zostanie …

Nowelizacja prawa energetycznego podpisana przez Prezydenta

W dniu 5 lutego weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne. Ustawa ta wprowadza zmiany w obszarze prawa do odmowy świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych przez przedsiębiorstwa energetyczne wchodzące w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo. Zobacz artykuł napisany przez Michała Frącza.