HomeSpecjalizacjePrawo budowlane i proces inwestycyjny ⋅Audyt prawny nieruchomości

Audyt prawny nieruchomości

Prowadzimy szczegółowe audyty nieruchomości identyfikujące ryzyka dla prowadzonych inwestycji. Badamy księgi wieczyste, dokumenty korporacyjne i inne źródła mające wpływ na sytuację prawną i faktyczną nieruchomości. Analizujemy stan postępowań administracyjnych i sądowych oraz ustalamy, jaki mogą mieć wpływ na planowane przedsięwzięcia. Dbamy o to, by nasi klienci nigdy nie byli zaskakiwani przez okoliczności, które mogą zagrozić prowadzonym inwestycjom.

Cel prowadzenia audytu prawnego nieruchomości

Naszym głównym celem przy przeprowadzaniu audytu prawnego nieruchomości jest ustalenie wszystkich zagrożeń, jakie stan tej nieruchomości niesie dla planowanej inwestycji. Nie każde ryzyko przekreśla sens przedsięwzięcia budowlanego, dlatego jednocześnie z oceną prawną nieruchomości przedstawiamy klientom propozycje ominięcia, zminimalizowania lub zagospodarowania takiego ryzyka.

Źródła informacji

Sporządzane przez nas audyty uwzględniają informacje o nieruchomości znajdujące się w księgach wieczystych. Poddajemy takie dane kompleksowej analizie, która uwzględnia nie tylko specyfikę rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, ale także informacje nieujawnione w rejestrze. W ramach prowadzonego badania korzystamy z wyrysów i wypisów z publicznych rejestrów. Nasze audyty uwzględniają kontekst korporacyjny statusu nieruchomości, ze szczególnych uwzględnieniem statutów i umów spółek handlowych.

Rodzaje zagrożeń dla inwestycji

W ramach prowadzonych audytów nieruchomości analizujemy regulacje związane z zagospodarowaniem przestrzennym. Identyfikujemy aktualne spory sąsiedzkie lub badamy możliwość ich wystąpienia w przyszłości. Weryfikujemy zawarte umowy, które mogą mieć znaczenie dla statusu prawnego nieruchomości. Sprawdzamy, czy na nieruchomości istnieją służebności lub samowole budowlane. Jeśli zachodzi taka konieczność, w ramach audytu prawnego nieruchomości kancelaria prawna bada przesłanki i szanse zasiedzenia całości lub części nieruchomości, które mają służyć do przeprowadzenia inwestycji.

Postępowania istotne z punktu widzenia audytu prawnego nieruchomości

Wykorzystując nasze bogate doświadczenie procesowe analizujemy zakończone oraz toczące się postępowania, które mogą mieć znaczenie przy ustalaniu statusu prawnego nieruchomości. Weryfikujemy stan spraw administracyjnych, cywilnych i karnych pod kątem ich wpływu na możliwości rozporządzania nieruchomością. Nasza analiza obejmuje nie tylko postępowania przed sądami lub organami, ale także mediacje oraz rozmowy ugodowe. W ramach audytu dokonujemy oceny ryzyka związanego z niewypłacalnością właściciela nieruchomości i możliwością prowadzenia z niej egzekucji.

Zadzwoń

Porozmawiaj z prawnikiem o swojej sprawie. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00.

Paulina Meller-Kmiecik

Radca Prawny

tel. +48 669 66 44 99

    Umów spotkanie on-line

    Zaproponuj termin spotkania on-line.
    W odpowiedzi prześlemy mailem zaproszenie - link do spotkania on-line.
    Jeżeli nie będziemy dostępny w wybranym terminie, skontaktujemy się, aby uzgodnić inną datę/godzinę spotkania.