HomeSpecjalizacjePrawo budowlane i proces inwestycyjny ⋅Umowy z podwykonawcami

Umowy z podwykonawcami

Doradzamy prawnie wszystkim podmiotom biorącym udział w procesie budowlanym. Dobrze znamy specyfikę sporów z udziałem podwykonawców, dlatego już na etapie przygotowywania i negocjowania umowy o podwykonawstwo staramy się zabezpieczyć ryzyka naszych klientów oraz konstruować umowy w taki sposób, aby minimalizować ryzyko wystąpienia konfliktu. Pomagamy formułować zapisy kontraktów i przygotowujemy dokumenty precyzyjnie określające prawa i obowiązki stron. W razie sporu prowadzimy sprawy naszych klientów w taki sposób, aby zabezpieczyć płynność realizacji inwestycji.

Ochrona interesów inwestora

Dbamy aby w toku prowadzenia inwestycji budowlanej w sposób pełny zabezpieczać interesy inwestora. Analizujemy umowy, w tym umowy z wykonawcami, pod kątem ewentualnych roszczeń podwykonawców. Weryfikujemy zgłaszane zakresy robót i zapisy, które mogą wpływać na odpowiedzialność inwestora. Badamy przedkładane inwestorowi zgłoszenia podwykonawców i rekomendujemy podejmowanie określonych działań. Dbamy o to, by sprzeciw co do prac zleconych podwykonawcy został złożony w odpowiedniej formie i w przewidzianym przez prawo terminie.

Ochrona interesów wykonawcy

Reprezentując wykonawcę (generalnego wykonawcę) z jednej strony zabezpieczamy jego interesy w relacjach z inwestorem, a z drugiej – z podwykonawcami. Pomagamy wykonawcy dokonać prawidłowego zgłoszenia robót zleconych podwykonawcom oraz sporządzamy w tym zakresie właściwe umowy. Analizujemy status dalszych podwykonawców i doradzamy, jak skutecznie zabezpieczyć się przed ich roszczeniami. Podobnie jak w przypadku inwestora, sporządzamy w imieniu wykonawcy sprzeciw dotyczący dalszych podwykonawców i składamy go właściwym podmiotom w odpowiednim terminie.

Ochrona interesów podwykonawcy i dalszego podwykonawcy

W ramach pomocy prawnej świadczonej na rzecz podwykonawców dbamy o to, by w pełni zabezpieczyć ich roszczenia względem wykonawcy oraz inwestora. Przygotowujemy odpowiednie umowy i zgłoszenia, dzięki którym w razie problemów z uzyskaniem wynagrodzenia podwykonawca będzie mógł domagać się jego wypłaty od innych uczestników procesu budowlanego. Zabezpieczamy także prawa i obowiązki podwykonawcy w bezpośredniej relacji z wykonawcą. Doradzamy, jak zapewnić realizację roszczeń naszych klientów i jak uchronić się przed niewłaściwym traktowaniem ze strony kontrahentów. Analogiczną pomoc prawną świadczymy także na rzecz dalszych podwykonawców, korzystając w tym zakresie ze wszystkich narzędzi, jakie daje im polskie prawo.

Rozwiązywanie sporów

Reprezentując uczestników procesu budowlanego dokładamy wszelkich starań, by pojawiające się spory rozstrzygać szybko i z uwzględnieniem ich interesów. W naszych działaniach uwzględniamy skomplikowaną specyfikę postępowań z udziałem podwykonawców. Dbamy o to, by zaproponowane przez nas rozwiązania umożliwiały nie tylko zażegnanie konfliktu, ale także gwarantowały dalszy niezakłócony bieg inwestycji. W ramach procedury rozwiązywania sporów bierzemy udział w negocjacjach i mediacjach oraz poszukujemy szybszych i bardziej racjonalnych ekonomicznie sposobów rozwiązywania sporów niż droga sądowa (na przykład przed sądami arbitrażowymi). Naszym priorytetem zawsze pozostaje szeroko rozumiany interes klienta w wymiarze zapewnienia jak najlepszej ochrony jego ekonomicznych interesów.

Zadzwoń

Porozmawiaj z prawnikiem o swojej sprawie. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00.

Paulina Meller-Kmiecik

Radca Prawny

tel. +48 669 66 44 99

    Umów spotkanie on-line

    Zaproponuj termin spotkania on-line.
    W odpowiedzi prześlemy mailem zaproszenie - link do spotkania on-line.
    Jeżeli nie będziemy dostępny w wybranym terminie, skontaktujemy się, aby uzgodnić inną datę/godzinę spotkania.