HomeSpecjalizacjePrawo budowlane i proces inwestycyjny ⋅Prawo autorskie w branży projektowej

Prawo autorskie w branży projektowej

Zajmujemy się doradztwem oraz prowadzeniem spraw spornych z zakresu prawa autorskiego w branży projektowej. Sporządzamy umowy przenoszące prawa autorskie oraz pomagamy w egzekwowaniu ich postanowień. Dbamy, aby przygotowywane umowy minimalizowały ryzyko występowania sporów na tle prawnoautorskim w przyszłości.

Analiza i wykładnia przepisów

Analizujemy uwarunkowania prawne i sporządzamy opinie w zakresie regulacji prawnoautorskich dotyczących branży projektowej. Z uwagi na brak szczegółowego unormowania statusu projektów budowlanych w prawie autorskim, dokonujemy wykładni obowiązujących przepisów i wskazujemy najlepsze metody zabezpieczania zawieranych umów. W naszych opracowaniach uwzględniamy aktualne orzecznictwo sądowe oraz stanowiska organów podatkowych, dzięki czemu nasi klienci otrzymują pełną informację o ich sytuacji prawnej. Efektywnie doradzamy w postępowaniach i negocjacjach dotyczących projektów budowlanych.

Zabezpieczenie interesów inwestora

W ramach zleconych nam zadań dbamy o to, by należycie zabezpieczyć interes inwestora w relacjach z autorem projektu budowlanego. Przygotowujemy szczegółową analizę potrzeb podmiotów zlecających wykonanie projektu i wskazujemy wynikające z niej zagrożenia oraz potencjalne koszty. Wyjaśniamy, jakie typy praw autorskich należy nabyć, by zabezpieczyć niezakłócony przebieg procesu inwestycyjnego. Jeśli inwestor planuje wykorzystać projekt budowlany do innych przedsięwzięć w przyszłości, doradzamy, jak uzyskać taką możliwość w ramach zawieranej z projektantem umowy. Proponujemy również rozwiązania zabezpieczające inwestora przed ewentualnymi roszczeniami podmiotów trzecich związanymi z treścią realizowanego projektu budowlanego.

Zabezpieczenie interesów projektanta

Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne projektantom przygotowującym projekty budowlane i inne dokumenty objęte regulacjami prawa autorskiego. Doradzamy, jakich uprawnień należy domagać się od inwestora oraz jak zabezpieczyć przygotowane projekty przed nieuprawnioną ingerencją osób trzecich. Pomagamy także w uzyskaniu niezbędnych zgód i pozwoleń, służących minimalizowaniu ryzyka skierowania wobec projektanta roszczeń przez podmioty trzecie. Pilnujemy także, by projektant przeniósł na zamawiającego precyzyjnie określony zakres uprawnień prawnoautorskich. Prowadzimy sprawy w taki sposób, by projektanci nie byli zaskakiwani nieoczekiwanymi żądaniami swoich kontrahentów.

Umowy prawnoautorskie

Opracowujemy zapisy umów dotyczące kwestii prawnoautorskich zawierane w umowach dotyczących przygotowania inwestycji oraz sporządzamy samodzielne kontrakty regulujące te kwestie. W razie potrzeby negocjujemy ich treść oraz przygotowujemy niezbędne modyfikacje lub aneksy. Dbamy, aby przygotowywane przez nas umowy w jak największym stopniu chroniły interesy osób, które reprezentujemy. Bierzemy aktywny udział w procesie wykładni zapisów umownych i pomagamy naszym klientom w prezentowaniu korzystnego dla nich stanowiska przed innymi podmiotami.

Dochodzenie roszczeń w branży projektowej

W ramach bogatego doświadczenia procesowego naszej kancelarii prowadzimy spory związane z naruszeniami prawa autorskiego w branży projektowej. Przygotowujemy szczegółowe analizy w oparciu o które opracowujemy argumentację i strategię działania. Chronimy osobiste i majątkowe prawa autorskie oraz prowadzimy postępowania z zakresu naruszenia dóbr osobistych. Po uzyskaniu korzystnego rozstrzygnięcia pomagamy naszym klientom w egzekwowaniu należnych im praw.

Zadzwoń

Porozmawiaj z prawnikiem o swojej sprawie. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00.

Paulina Meller-Kmiecik

Radca Prawny

tel. +48 669 66 44 99

    Umów spotkanie on-line

    Zaproponuj termin spotkania on-line.
    W odpowiedzi prześlemy mailem zaproszenie - link do spotkania on-line.
    Jeżeli nie będziemy dostępny w wybranym terminie, skontaktujemy się, aby uzgodnić inną datę/godzinę spotkania.