Home ⋅ Specjalizacje ⋅ Prawo budowlane i proces inwestycyjny ⋅Mediacje w postępowaniu administracyjnym

Mediacje w postępowaniu administracyjnym

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu postępowań związanych z prowadzeniem sporów w sprawach budowlanych. Przygotowujemy i prowadzimy w imieniu naszych klientów mediacje administracyjne, pomagamy im identyfikować punkty sporne i wypracowywać satysfakcjonujące porozumienia. Służymy pomocą mediatorom i organom administracyjnym w celu szybkiego załatwienia spraw mających znaczenie dla procesu budowlanego.

Analiza dopuszczalności mediacji administracyjnych

Staramy się poszukiwać sposobów możliwie jak najszybszego zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji administracyjnej. Dlatego też, w przypadku spraw złożonych lub spornych, analizujemy możliwości uruchomienia procedury mediacyjnej. Prowadzenie mediacja w postępowaniu administracyjnym jest uzasadnione tylko wówczas, gdy istnieje realna możliwość porozumienia. Dlatego wnikliwie analizujemy stan faktyczny i prawny sprawy pod kątem możliwych propozycji ugodowych. Przedstawiamy zalety i wady procedury mediacyjnej oraz przygotowujemy rekomendacje ułatwiające klientom podjęcie decyzji w sprawie uruchomienia postępowania mediacyjnego.

Przygotowanie dokumentów mediacyjnych

Kompleksowo przygotowujemy się do udziału w postępowaniach mediacyjnych. Sporządzamy niezbędne dokumenty i opinie oraz, jeśli zachodzi taka konieczność, współpracujemy z biegłymi sądowymi. Opracowujemy wnioski o skierowanie sprawy do mediacji oraz ewentualne wnioski o przedłużenie postępowania mediacyjnego. Korzystając z naszego doświadczenia wskazujemy mediatorów, którzy szybko i sprawnie są w stanie poprowadzić rozmowy ugodowe. Na wniosek mediatora, organu lub drugiej strony przygotowujemy opinie i wyjaśnienia, które ułatwiają uzyskanie porozumienia.

Wiarygodność jako podstawa skutecznej mediacji

Dbając o interesy naszych klientów pomagamy w zidentyfikowaniu kwestii spornych w sprawie administracyjnej oraz odpowiednim ich przedstawieniu pozostałym uczestnikom mediacji. Opierając się na naszym doświadczeniu negocjacyjnym proponujemy niestandardowe metody rozwiązywania sporów. Staramy się prowadzić rozmowy mediacyjne w sposób pozwalający na stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania, co ułatwia uzyskanie porozumienia.

Efekty mediacji administracyjnych

W imieniu naszych klientów czuwamy nad prawidłowym przebiegiem postępowania mediacyjnego. Dzięki naszemu wsparciu mediatorzy są w stanie szybko i sprawnie przeprowadzić negocjacje. Przygotowujemy projekty porozumień lub decyzji, dbając o to, by mieściły się w dopuszczonych przez prawo ramach. Pilnujemy także, by protokół z mediacji odzwierciedlał rzeczywiste ustalenia stron, a także by zawierał wszystkie niezbędne elementy formalne.

Pomoc po zakończeniu mediacji

Podpisanie protokołu mediacyjnego nie kończy sprawy, dlatego dbamy, by dokument ten został niezwłocznie przedłożony organowi administracyjnemu. Weryfikujemy także czynności podejmowane przez organ w celu zatwierdzenia efektu mediacji. Gdy zajdzie taka potrzeba, udzielamy organowi stosownych wyjaśnień i pomocy w ostatecznym zakończeniu sprawy. Po prawomocnym zakończeniu postępowania mediacyjnego egzekwujemy w imieniu naszych klientów postanowienia wynikające z decyzji lub ugody.

Zadzwoń

Porozmawiaj z prawnikiem o swojej sprawie. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00.

Paulina Meller-Kmiecik

Radca Prawny

tel. +48 669 66 44 99

    Umów spotkanie on-line

    Zaproponuj termin spotkania on-line.
    W odpowiedzi prześlemy mailem zaproszenie - link do spotkania on-line.
    Jeżeli nie będziemy dostępny w wybranym terminie, skontaktujemy się, aby uzgodnić inną datę/godzinę spotkania.