Home ⋅ Specjalizacje ⋅ Prawo budowlane i proces inwestycyjny ⋅Prawo ochrony środowiska – doradztwo

Prawo ochrony środowiska – doradztwo

Wśród oferowanych przez nas usług znajduje się kompleksowa pomoc z zakresu prawa ochrony środowiska. Zajmujemy się każdym aspektem tej dziedziny prawa, od emisji gazów, przez gospodarkę odpadami aż po utylizację niebezpiecznych substancji. Przygotowujemy i negocjujemy umowy w tym zakresie oraz pomagamy w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych. W zakresie odpowiedzialności związanej z naruszeniem przepisów prawa ochrony środowiska, kancelaria zajmuje się prowadzeniem postępowań na każdym ich etapie i przed wszystkimi organami publicznymi.

Zakres doradztwa w zakresie prawa ochrony środowiska

Prowadzimy wyspecjalizowane doradztwo we wszystkich aspektach prawa ochrony środowiska, które mają znaczenie dla procesu inwestycyjnego. Pomagamy odpowiednio zaplanować działania inwestycyjne oraz realizować przedsięwzięcia w sposób, który nie narusza obowiązujących przepisów. Doradzamy w zakresie gospodarki odpadami, emisji gazów i pyłów, zanieczyszczeń oraz w sprawach wodnych. Przedstawiamy wpływ uregulowań prawnych na inwestycję oraz identyfikujemy związane z tym zagrożenia.

Analiza przepisów i przygotowywanie opinii

Przygotowujemy szczegółowe analizy obowiązujących przepisów oraz przedstawiamy je klientom w czytelnej i zrozumiałej formie. Śledzimy na bieżąco proces legislacyjny, dzięki czemu reprezentowane przez nas podmioty nie są zaskakiwane zmianami w prawie. Sporządzamy kompleksowe opinie prawne dotyczące interpretacji prawa ochrony środowiska i na ich podstawie proponujemy konkretne rozwiązania inwestycyjne.

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

W ramach oferowanego doradztwa reprezentujemy klientów na wszystkich etapach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Przygotowujemy niezbędne dokumenty i doradzamy, jak spełnić wymagania stawiane przez organy administracji publicznej. Przy przeprowadzaniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko współpracujemy ze specjalistami z odpowiednich dziedzin, by maksymalnie zabezpieczyć interesy klientów.

Reprezentacja przed organami publicznymi

Prowadzimy kompleksową obsługę inwestycji w postępowaniach administracyjnych. Reprezentujemy klientów w sprawach wydawania decyzji środowiskowych, pozwoleń emisyjnych (w tym pozwoleń zintegrowanych), zezwoleń na gospodarowanie odpadami i w innych postępowaniach niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia inwestycji. Występujemy przed organami i sądami administracyjnymi, przygotowujemy także środki zaskarżenia od decyzji i orzeczeń wydanych przez te podmioty.

Umowy i porozumienia w zakresie prawa ochrony środowiska

Jeśli inwestycja wpływa na sąsiednie nieruchomości, przygotowujemy oraz negocjujemy umowy regulujące kwestie środowiskowe. Analizujemy potrzeby naszych klientów i proponujemy rozwiązania, które zabezpieczają ich przedsięwzięcia przed roszczeniami wynikającymi z naruszeń prawa ochrony środowiska. W przypadku konfliktów na tym tle sporządzamy projekty porozumień i reprezentujemy klientów w trakcie rozmów ugodowych.

Obrona przed odpowiedzialnością

Zapewniamy kompleksową obronę przed odpowiedzialnością karną, administracyjną i cywilną. W postępowaniach z zakresu prawa ochrony środowiska na bieżąco monitorujemy stan sprawy i szukamy rozwiązań optymalnych dla ochrony interesów inwestora. Chronimy przed odpowiedzialnością zarówno uczestników procesu budowlanego, jak i ich kadrę zarządzającą.

Zadzwoń

Porozmawiaj z prawnikiem o swojej sprawie. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00.

Paulina Meller-Kmiecik

Radca Prawny

tel. +48 669 66 44 99

    Umów spotkanie on-line

    Zaproponuj termin spotkania on-line.
    W odpowiedzi prześlemy mailem zaproszenie - link do spotkania on-line.
    Jeżeli nie będziemy dostępny w wybranym terminie, skontaktujemy się, aby uzgodnić inną datę/godzinę spotkania.