HomeSpecjalizacjePrawo budowlane i proces inwestycyjny ⋅Pozyskiwanie finansowania na realizacje inwestycji

Pozyskiwanie finansowania na realizacje inwestycji

Zapewniamy całościowe wsparcie prawne w toku procesu pozyskiwania finansowania inwestycji.  Doradzamy na etapach wyboru formy i źródeł finansowania oraz uzyskiwania i analizy ofert,  opiniujemy oraz negocjujemy warunki umów finansowych oraz dbamy o to, by procedura pozyskiwania finansowania inwestycji przebiegała bez zakłóceń.

Doradzamy na etapie planowania finansowania

Pomagamy naszym klientom na etapie weryfikacji potrzeb oraz określania możliwości pozyskania finansowania. Analizujemy możliwości naszych klientów w zakresie ustanawiania zabezpieczenia. W razie potrzeby, angażujemy do pomocy ekspertów specjalizujących się w zarządzaniu finansami. Przygotowujemy analizy uwarunkowań oraz ryzyk prawnych związanych z określonymi formami pozyskiwania finansowania. Dostarczamy kompleksowych informacji, które wspierają podejmowanie właściwych decyzji.

Analizujemy modele finansowania inwestycji

Zapewniamy doradztwo w zakresie finansowania inwestycji dopasowane do uwarunkowań funkcjonowania (formy prawnej) podmiotu prowadzącego przedsięwzięcie budowlane. Przedstawiamy korzyści i zagrożenia związane z wyborem finansowania zewnętrznego lub wewnętrznego. Porównujemy dostępne opcje i pomagamy klientom podejmować przemyślane decyzje. Dbamy o to, by zaproponowane możliwości finansowania inwestycji były stabilne, bezpieczne i realizowały cele postawione przez inwestora.

Zapewniamy wsparcie na etapie przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania finansowania

Obok analiz prawnych, zapewniamy także wsparcie na etapie przygotowania dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o finansowanie. M.in. analizujemy istniejące zobowiązania przedsiębiorstwa (zawarte w obowiązujących umowach) mające wpływ na uzyskanie decyzji o finansowaniu oraz proponujemy ewentualne zmiany, w tym modyfikacje ustanowionych zabezpieczeń. Całościowo przeprowadzamy procesy zmian organizacyjnych służących zwiększeniu szans na pozyskanie finansowania lub dostosowujących strukturę organizacyjną do wymagań instytucji finansowej. Projektujemy tego typu zmiany, przygotowujemy projekty dokumentów i decyzji korporacyjnych oraz zapewniamy całościowe wsparcie na etapie ich przeprowadzania. 

Działamy w imieniu klientów

Występujemy w imieniu klientów przed wszystkimi podmiotami, których działania mogą mieć znaczenie dla pozyskania finansowania inwestycji. Prowadzimy rozmowy z bankami, funduszami i inwestorami prywatnymi. Negocjujemy warunki umów i aneksów. Zapewniamy należyte administrowanie zabezpieczeniami. Zastępujemy klientów w kontaktach z właścicielami akcji, obligacji i udziałów. Jeśli zachodzi taka potrzeba, występujemy do odpowiednich instytucji oraz przygotowujemy wyjaśnienia i opisy istotne z inwestycyjnego punktu widzenia.

Czuwamy nad wypełnieniem zobowiązań

Na każdym etapie procesu inwestycyjnego czuwamy, by pozyskane finansowanie było realizowane w pełnym wymiarze. Egzekwujemy uprawnienia naszych klientów lub bronimy ich przed roszczeniami innych podmiotów. Pomagamy w przygotowaniu rozliczeń, dokumentów inwentaryzacyjnych i statystycznych. Zapewniamy całościowe wsparcie prawne na etapie negocjowania ewentualnych zmian warunków lub harmonogramów finansowania. Podejmujemy niezbędne działania, by finansowanie inwestycji przebiegało bez zakłóceń i zakończyło się sukcesem dla wszystkich zainteresowanych stron.

Zadzwoń

Porozmawiaj z prawnikiem o swojej sprawie. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00.

Paulina Meller-Kmiecik

Radca Prawny

tel. +48 669 66 44 99

    Umów spotkanie on-line

    Zaproponuj termin spotkania on-line.
    W odpowiedzi prześlemy mailem zaproszenie - link do spotkania on-line.
    Jeżeli nie będziemy dostępny w wybranym terminie, skontaktujemy się, aby uzgodnić inną datę/godzinę spotkania.