HomeSpecjalizacjePrawo budowlane i proces inwestycyjny ⋅Roszczenia i spory budowlane

Roszczenia i spory budowlane

Specjalizujemy się w prowadzeniu sporów, które powstają w związku z realizacją
inwestycji budowlanych. Doradzamy na etapie przedprocesowym, poszukujemy
rozwiązań ugodowych oraz reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach
sądowych. Na każdym etapie sporu poszukujemy oraz proponujemy rozwiązania
racjonalne z biznesowego punktu widzenia.

Szeroki zakres pomocy prawnej

Zajmujemy się dochodzeniem i obroną przed wszystkimi rodzajami roszczeń, które
pojawiają się w toku realizacji inwestycji budowlanych. Reprezentujemy
inwestorów, wykonawców, podwykonawców, projektantów i podmioty biorące
udział w zamówieniach publicznych. W ramach naszej praktyki zajmujemy się
między innymi roszczeniami wynikającymi z tytułu wykonania (niewykonania,
wadliwego wykonania) robót dodatkowych i zamiennych, rozliczeniami związanymi
z wykonaniem zastępczym, wszelkimi postępowaniami gwarancyjnymi i
reklamacyjnymi oraz innymi roszczeniami umownymi lub z tytułu czynów
niedozwolonych. Prowadzimy spory związane z solidarną odpowiedzialnością
inwestorów i wykonawców za wynagrodzenie należne podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

Dokładna analiza sprawy

Naszą pracę rozpoczynamy od analizy dokumentów oraz uwarunkowań prawnych i
faktycznych. Weryfikujemy umowy i inne stosunki prawne, by zidentyfikować oraz
ocenić ryzyka związane także z potencjalnymi roszczeniami i sporami (zanim
jeszcze powstaną). Opracowujemy opinie, które pozwalają zainteresowanym
podmiotom podejmować decyzje w oparciu o pełną wiedzę dotyczącą ich sytuacji
prawnej. Szacujemy szanse na skuteczne wyegzekwowanie roszczeń oraz ryzyka
związane z długim prowadzeniem sporu. Dzięki całościowemu podejściu
oferujemy naszym klientom szerokie możliwości w zakresie dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami, które powstają w toku realizacji procesu budowlanego.

Kompleksowe przygotowanie

Na zlecenie naszych klientów przygotowujemy pisma oraz prowadzimy
korespondencję związaną z dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami. Już na
początkowym etapie sprawy proponujemy oraz podejmujemy działania służące
sprawnemu zakończeniu sporu oraz zabezpieczeniu interesów naszych klientów.
Pierwsze pisma procesowe lub wymiana korespondencji przed skierowaniem
sprawy na drogę sądową często decydują o wyniku sprawy, dlatego przywiązujemy
dużą wagę do działań podejmowanych na wstępnym etapie sporu.

Reprezentacja w sporach na tle budowlanym

Reprezentujemy naszych klientów na każdym etapie sporu. Prowadzimy
korespondencję i negocjacje przedprocesowe. Występujemy z wnioskami i
pozwami do sądu lub realizujemy obronę przed roszczeniami dochodzonymi w
postępowaniach sądowych. Bronimy interesów naszych klientów w
postępowaniach karnych, administracyjnych oraz przed organami arbitrażowymi.
Uczestniczymy we wszystkich spotkaniach i posiedzeniach, by na bieżąco reagować
na zmieniającą się sytuację procesową.

Zaangażowanie w rozwiązanie sporu

Spory na tle budowlanym są zwykle złożone, a ich wynik często zależy od
uwarunkowań faktycznych oraz technicznych. Dlatego starannie analizujemy tego
typu uwarunkowania oraz, jeśli jest to uzasadnione, rekomendujemy pozasądowe
metody rozwiązania sporu. Dbamy nie tylko o wynik prowadzonego postępowania,
ale także o zachowanie pozytywnych relacji klientów z ich kontrahentami w
przyszłości. Jeśli pozwala na to przedmiot sporu, proponujemy przeprowadzenie
mediacji albo skierowanie sporu na drogę postępowania przed sądem polubownym.
Dokładamy szczególnych starań, by proponowane rozwiązania w pełni
uwzględniały interesy reprezentowanych przez nas podmiotów.

Zadzwoń

Porozmawiaj z prawnikiem o swojej sprawie. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00.

Paulina Meller-Kmiecik

Radca Prawny

tel. +48 669 66 44 99

    Umów spotkanie on-line

    Zaproponuj termin spotkania on-line.
    W odpowiedzi prześlemy mailem zaproszenie - link do spotkania on-line.
    Jeżeli nie będziemy dostępny w wybranym terminie, skontaktujemy się, aby uzgodnić inną datę/godzinę spotkania.