HomeSpecjalizacjePrawo budowlane i proces inwestycyjny ⋅Obsługa prawna inwestycji budowlanych

Obsługa prawna inwestycji budowlanych

Zapewniamy obsługę prawną inwestycji budowlanych na każdym etapie ich realizacji. Oferujemy pomoc prawną na etapach: wstępnego przygotowywania inwestycji, uzyskiwania decyzji i zgód administracyjnych, kontraktowania i realizacji robót budowlanych, odbiorów i rozliczeń oraz rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu inwestycji o znacznej wartości, w tym inwestycji energetycznych i drogowych. Oferujemy rzetelne i kompleksowe podejście do problemów, na które natrafiają nasi klienci w toku realizacji inwestycji budowlanych.

Wstępny etap przygotowania inwestycji

W ramach wstępnego etapu przygotowania realizacji inwestycji zapewniamy doradztwo prawne związane z działaniami poprzedzającymi rozpoczęcie procesu inwestycyjnego. Między innymi zapewniamy doradztwo prawne w toku pozyskiwania finansowania przedsięwzięcia – negocjujemy warunki umów z podmiotami finansującymi (w tym warunki umów kredytowych oraz dokumentacje emisji obligacji). Wspieramy przygotowanie dokumentacji przetargowych dla inwestorów publicznych oraz dokumenty aplikacyjne dla wykonawców ubiegających się o udzielnie zamówienia publicznego. Przeprowadzamy szczegółową analizę stanu prawnego nieruchomości (badanie due diligence), której celem jest zidentyfikowanie ryzyk prowadzenia inwestycji na określonej nieruchomości oraz podjęcie działań eliminujących zagrożenia.

Obsługa prawna inwestycji budowlanych w postępowaniu administracyjnym

Reprezentujemy klientów przed organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami nadzoru budowlanego w celu uzyskania niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych. Pomagamy w analizie planu zagospodarowania przestrzennego, a jeśli nie został on uchwalony – podejmujemy kroki w celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. W imieniu naszych klientów składamy zawiadomienia oraz prowadzimy korespondencję z urzędami. Zaskarżamy decyzje administracyjne lub bezczynność organów oraz prowadzimy postępowania przed sądami administracyjnymi lub powszechnymi.

Pomoc w zakresie umów

W ramach świadczonych przez nas usług oferujemy kompleksową pomoc przy tworzeniu, negocjowaniu, rozwiązywaniu i aneksowaniu umów. Posiadamy praktyczne doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego związanego z zawieraniem, modyfikowaniem (aneksowaniem) oraz rozwiązywaniem umów związanych z prowadzeniem inwestycji budowlanych: umów o finansowanie inwestycji, umów deweloperskich, umów o roboty budowlane, umów o generalne wykonawstwo, umów o prace projektowe, umów o nadzór wykonawczy, umów o podwykonawstwo oraz umów o dostawy materiałów budowlanych.

Spory na tle inwestycji budowlanych

Oferowana przez nas obsługa prawna inwestycji budowlanych obejmuje także pomoc w rozwiązywaniu sporów. Reprezentujemy zarówno klientów dochodzących odszkodowań na tle budowlanym, jak i podmioty broniące się przed takimi roszczeniami. Przygotowujemy innowacyjne propozycje rozwiązywania konfliktów, które uwzględniają potrzebę zachowania dobrych relacji biznesowych w przyszłości. Bronimy interesów naszych klientów w postępowaniach sądowych i likwidacyjnych.

Obsługa prawna inwestycji budowlanych na etapie powykonawczym

W ramach końcowego etapu inwestycji doradzamy na etapie odbiorów oraz rozliczeń pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego. Pomagamy w egzekwowaniu zabezpieczeń prawidłowego wykonania umowy oraz w sprawach związanych z gwarancją, rękojmią i odpowiedzialnością kontraktową. Wspieramy także naszych klientów w końcowych czynnościach administracyjnych.

Zadzwoń

Porozmawiaj z prawnikiem o swojej sprawie. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00.

Paulina Meller-Kmiecik

Radca Prawny

tel. +48 669 66 44 99

    Umów spotkanie on-line

    Zaproponuj termin spotkania on-line.
    W odpowiedzi prześlemy mailem zaproszenie - link do spotkania on-line.
    Jeżeli nie będziemy dostępny w wybranym terminie, skontaktujemy się, aby uzgodnić inną datę/godzinę spotkania.