HomeSpecjalizacjePrawo budowlane i proces inwestycyjny ⋅Umowy konsorcjum

Umowy konsorcjum

Świadczymy kompleksową obsługę prawną konsorcjów firm, ze szczególnym uwzględnieniem konsorcjów firm budowlanych. Doradzamy na etapie zawierania umowy o realizację inwestycji oraz w toku jej wykonywania. Sporządzamy umowy konsorcjum i negocjujemy ich treść. Zabezpieczamy interesy stron umowy konsorcjum i podejmujemy działania, które minimalizują ryzyko wystąpienie sporów. Reprezentujemy konsorcja w relacjach z inwestorem (zamawiającym)  lub poszczególnych członków konsorcjum w relacjach z podmiotami zewnętrznymi oraz w spornych kwestiach wewnętrznych (z pozostałymi uczestnikami konsorcjum).

Kompleksowe doradztwo w zakresie tworzenia konsorcjum

Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną konsorcjów od pierwszych etapów ich powstawania. Przedstawiamy zainteresowanym podmiotom możliwe scenariusze działania i pomagamy zidentyfikować ryzyka z nimi związane. Przygotowujemy analizy prawne związane z planowanym przedsięwzięciem. Sporządzamy umowy konsorcjum precyzyjnie określające prawa i obowiązki poszczególnych konsorcjantów. Nasze doświadczenie obejmuje obsługę prawną różnych typów konsorcjów: dwustronnych i wielostronnych, krajowych i międzynarodowych oraz konsorcjów o różnym stopniu centralizacji. Posiadamy doświadczenie w obsłudze konsorcjów realizujących złożone kontrakty budowlane. 

Analiza kwestii majątkowych związanych z powołaniem konsorcjum

Powołanie konsorcjum niemal zawsze ma na celu zrealizowanie przedsięwzięcia komercyjnego, dlatego szczególną uwagę poświęcamy kwestiom majątkowym. Pomagamy uczestnikom konsorcjum ukształtować ich stosunki majątkowe w taki sposób, by zminimalizować ryzyko powstania w przyszłości sporów na tym tle. W ramach świadczonej przez nas pomocy analizujemy między innymi kwestię powstania majątku wspólnego, zasady podziału zysku oraz pokrywania powstałej straty. Staramy się wypracowywać racjonalne rozwiązania w zakresie odpowiedzialności konsorcjantów względem siebie nawzajem lub względem podmiotów trzecich.

Negocjowanie treści umowy i warunków współpracy

Reprezentując jeden lub więcej pomiotów wchodzących w skład konsorcjum pomagamy wynegocjować treść zawieranej umowy z pozostałymi konsorcjantami. Wspieramy prowadzenie korespondencji, uczestniczymy w spotkaniach oraz zapewniamy wnikliwe analizy prawne połączone z propozycjami zapisów umownych. Dbając o interes podmiotów, które nam zaufały, postępujemy w taki sposób, by umożliwić skuteczną realizację zamierzenia inwestycyjnego. Pomagamy w wypracowaniu procedur i zasady współpracy służących prowadzeniu inwestycji bez wewnętrznych sporów.

Reprezentacja członków konsorcjum

Po ustanowieniu konsorcjum zapewniamy stałą, bieżącą obsługę prawną spraw konsorcjum oraz reprezentację konsorcjum w relacjach z podmiotami prywatnymi i publicznymi. Przygotowujemy opinie prawne dotyczące planowanych działań i pomagamy realizować przyjęte przez konsorcjantów zamierzenia. Sporządzamy niezbędną dokumentację w zakresie ustanowienia pełnomocnika konsorcjum, dzięki czemu proces ubiegania się o zamówienie publiczne może przebiegać bez wewnętrznych napięć. W przypadku reprezentowania konsorcjum w stosunkach zewnętrznych konsultujemy nasze działania ze wszystkimi konsorcjantami. Organizujemy komunikację w ramach konsorcjum, bierzemy udział w spotkaniach przedstawicieli uczestników konsorcjum oraz wspieramy prawnie procesy decyzyjne związane z prowadzeniem spraw konsorcjum.

Spory na tle umowy konsorcjum

Reprezentujemy klientów zarówno w sporach wewnątrz konsorcjum, jak i w sprawach z podmiotami zewnętrznymi. Szukamy rozwiązań, które uwzględnią interesy naszych klientów, zabezpieczą niezakłóconą realizację inwestycji oraz pozwolą uniknąć ewentualnych ryzyk związanych z roszczeniami inwestorów (lub zamawiających). Bierzemy udział w negocjacjach oraz postępowaniach mediacyjnych i arbitrażowych. Sporządzamy pozwy, środki zaskarżenia i inne dokumenty procesowe, które są niezbędne z punktu widzenia prowadzonej sprawy. Dbamy także o zachowanie właściwych stosunków między konsorcjantami na każdym etapie sporu.

Zadzwoń

Porozmawiaj z prawnikiem o swojej sprawie. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00.

Paulina Meller-Kmiecik

Radca Prawny

tel. +48 669 66 44 99

    Umów spotkanie on-line

    Zaproponuj termin spotkania on-line.
    W odpowiedzi prześlemy mailem zaproszenie - link do spotkania on-line.
    Jeżeli nie będziemy dostępny w wybranym terminie, skontaktujemy się, aby uzgodnić inną datę/godzinę spotkania.