Home ⋅ Specjalizacje ⋅ Prawo budowlane i proces inwestycyjny ⋅Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie umów o roboty budowlane. Nasza pomoc obejmuje wszystkie czynności związane z negocjowaniem warunków kontraktu i przygotowywaniem jego treści. Współpracujemy z klientami na każdym etapie realizacji umowy, od jej zawarcia, przez wykonanie, aż po wcześniejsze zakończenie wskutek wypowiedzenia lub odstąpienia. Pomagamy w egzekwowaniu roszczeń oraz w obronie przed roszczeniami, których źródłem jest umowa o roboty budowlane.

Przygotowanie i negocjowanie umowy o roboty budowlane

Pomagamy naszym klientom ustalić, jakiej umowy o roboty budowlane potrzebują. Analizujemy plany związane z inwestycją i przygotowujemy zapisy umowne, które pomogą je zrealizować. Prowadzimy negocjacje w zakresie treści umów i podpowiadamy kompromisowe rozwiązania chroniące interesy naszych klientów. Zapewniamy szczegółowe opinie do kontraktów lub ich poszczególnych zapisów, które uwzględniają kontekst całej inwestycji budowlanej. Przygotowujemy aneksy do istniejących umów i przedstawiamy analizy ich wpływu na prowadzone przedsięwzięcie.

Pomoc w zakresie różnych kontraktów

Świadczymy pomoc prawną dla każdego rodzaju umów o roboty budowlane, niezależnie od ich wartości i przedmiotu. Pomagamy w tworzeniu i egzekwowaniu umów o generalne wykonawstwo, umów o podwykonawstwo i umów o wykonawstwo częściowe, a także o wykonanie prac remontowych. Posiadamy praktyczne doświadczenie w sporządzaniu umów dla inwestycji o znaczących wartościach. Specyfika różnych branż sprawia, że poszczególne umowy o roboty budowlane znacznie się od siebie różnią. Dlatego do każdego kontraktu stosujemy indywidualne podejście oparte na wyznaczonych przez klientów celach.

Umowa o roboty budowlane – zabezpieczenie

Przygotowując i negocjując zapisy umowy o roboty budowlane dbamy o to, by odpowiednio zabezpieczyć interesy naszych klientów. Dlatego doradzamy w zakresie formy zabezpieczenia oraz przedstawiamy sposoby jego egzekwowania w przyszłości. Jeśli zabezpieczenie związane jest z koniecznością zawarcia dodatkowych umów (np. gwarancji bankowej), prowadzimy rozmowy i sporządzamy dokumenty także w tym zakresie. Świadczymy również pomoc w przypadku konieczności egzekucji wcześniej ustanowionych zabezpieczeń.

Czuwanie nad realizacją umowy

Pomagamy naszym klientom w całym okresie realizacji umowy. Na bieżąco interpretujemy sporne zapisy kontraktów oraz proponujemy rozwiązania, które mają minimalizować jakiekolwiek zagrożenia dla inwestycji. Analizujemy umowy pod kątem roszczeń przeciwko kontrahentom i przygotowujemy obronę przed takimi roszczeniami. Jeśli wymaga tego organ lub inny upoważniony podmiot, pomagamy klientom sporządzić wyjaśnienia dotyczące realizacji umowy i inne dokumenty sprawozdawcze.

Wypowiedzenie i odstąpienie od umowy o roboty budowlane

Analizujemy konsekwencje związane z wypowiedzeniem lub odstąpieniem od umowy o roboty budowlane. Pomagamy zinwentaryzować wykonane prace, przygotować odpowiednie sprawozdania oraz zabezpieczyć teren budowy. Sporządzamy oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy i składamy je w imieniu klientów odpowiednim podmiotom. Świadczymy pomoc w zakresie roszczeń odszkodowawczych, które powstają na gruncie wcześniejszego zakończenia umowy o roboty budowlane.

Zadzwoń

Porozmawiaj z prawnikiem o swojej sprawie. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00.

Paulina Meller-Kmiecik

Radca Prawny

tel. +48 669 66 44 99

    Umów spotkanie on-line

    Zaproponuj termin spotkania on-line.
    W odpowiedzi prześlemy mailem zaproszenie - link do spotkania on-line.
    Jeżeli nie będziemy dostępny w wybranym terminie, skontaktujemy się, aby uzgodnić inną datę/godzinę spotkania.