HomeSpecjalizacjePrawo budowlane i proces inwestycyjny ⋅ Przetargi publiczne na roboty budowlane

Przetargi publiczne na roboty budowlane

Oferujemy kompleksową obsługę postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonywanie robót budowlanych. Doradzamy zamawiającym oraz wykonawcom na każdym etapie postępowania oraz zapewniamy reprezentację w sporach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Pomagamy w przygotowaniu dokumentacji przetargowych, ofert oraz środków ochrony prawnej. Analizujemy oraz opiniujemy umowy budowlane będące załącznikami do specyfikacji warunków zamówienia oraz doradzamy w toku ewentualnych wystąpień do zamawiającego o zmianę zapisów.

Dokumentacja przetargowa

Pomagamy w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury przetargowej. Weryfikujemy opisy przedmiotu zamówienia oraz udzielamy wsparcia w przygotowaniu ogłoszeń, specyfikacji warunków zamówienia, umów, oświadczeń oraz innych dokumentów kierowanych do wykonawców biorących udział w postępowaniu. Zapewniamy niezbędne opinie prawne, a jeśli zachodzi taka potrzeba – również ekspertyzy biegłych. Pomagamy wykonawcom w przygotowaniu ofert i zgłoszeń do udziału w postępowaniu oraz zapewniamy możliwość bieżących konsultacji związanych z udziałem w procedurze przetargowej.

Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zapewniamy kompleksowe wsparcie zamawiającym w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie robót budowlanych. Pomagamy na etapie ustalania przedmiotu zamówienia i przygotowywania jego opisu. Doradzamy w toku opracowywania kryteriów podmiotowych udziału w postępowaniu oraz kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty. We współpracy z zamawiającym weryfikujemy poprawność zgłoszeń wykonawców. Obsługujemy procedury przetargowe prowadzone we wszystkich trybach postępowania przewidzianych w ustawie prawo zamówień publicznych – przetargach ograniczonych i nieograniczonych, negocjacjach z ogłoszeniem i bez ogłoszenia, dialogu konkurencyjnym, partnerstwie innowacyjnym oraz w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Reprezentacja wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczymy kompleksową pomocą prawną na rzecz wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Analizujemy dokumentację przetargową , w tym zasadność wymagań warunkujących możliwość udziału w postępowaniu. Pomagamy w przygotowywaniu wyjaśnień na żądanie zamawiającego.

Umowy budowlane w prawie zamówień publicznych

Na zlecenie zamawiających organizujących procedury przetargowe przygotowujemy wzory umów o wykonanie robót budowlanych, a reprezentując wykonawców analizujemy treść kontraktów znajdujących się w specyfikacji warunków zamówienia. Weryfikujemy, czy zaproponowane wzory obejmują elementy niezbędne z perspektywy specyfiki prowadzenia procesu budowlanego. W granicach dopuszczanych przez prawo proponujemy zmiany oraz  negocjujemy treść umów, w tym zapisy pozwalające na modyfikowanie kontraktów budowlanych po ich zawarciu. Świadczymy także usługi dotyczące umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

Środki ochrony prawnej

Działając na rzecz zamawiających analizujemy zasadność wnoszonych przez wykonawców środków ochrony prawnej. Weryfikujemy zgłaszane zarzuty i rekomendujemy sposoby postępowania, których celem jest ograniczenie kosztów i szybkie zakończenie procedury przetargowej. W imieniu wykonawców badamy, czy naruszone zostały przepisy prawa zamówień publicznych oraz czy takie naruszenia umożliwiają skuteczne wniesienie odwołania. Zapewniamy także zastępstwo w postępowaniach sądowych oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Zadzwoń

Porozmawiaj z prawnikiem o swojej sprawie. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00.

Paulina Meller-Kmiecik

Radca Prawny

tel. +48 669 66 44 99

    Umów spotkanie on-line

    Zaproponuj termin spotkania on-line.
    W odpowiedzi prześlemy mailem zaproszenie - link do spotkania on-line.
    Jeżeli nie będziemy dostępny w wybranym terminie, skontaktujemy się, aby uzgodnić inną datę/godzinę spotkania.