Z końcem listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Energii1 umożliwiające ubieganie się przez osoby fizyczne o dopłaty do nowo zakupionych samochodów elektrycznych. Chętni na zakup aut elektrycznych nadal jednak oczekują na ogłoszenie naboru wniosków. Z uwagi na “przeoczenie” autorów rozporządzenia, może to jeszcze potrwać…

Od kiedy miały obowiązywać dopłaty do aut elektrycznych?

Rozporządzenie Ministra Energii określające warunki udzielenia dotacji do zakupu nowych pojazdów elektrycznych, które szczegółowo zostały opisane na naszym blogu, w artykule pt.Wsparcie dla elektromobilności – dopłaty na zakup samochodów elektrycznych i napędzanych wodorem zakłada, że o dotację będą mogły ubiegać się osoby fizyczne, które zakupiły samochód elektryczny po dniu ogłoszenia naboru wniosków przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Po wejściu w życie rozporządzenia oczekiwano, że takie wnioski będzie można wysyłać jeszcze z końcem roku 2019. Niestety, mimo zapowiedzi, nabór nie został ogłoszony w ubiegłym roku i wiele wskazuje, że rozpoczęcie przyjmowania wniosków nie nastąpi zbyt szybko.

Ustawa zwalniająca z podatku dochodowego

Dopiero po wejściu w życie rozporządzenia w ministerstwie zwrócono uwagę na fakt, iż obecnie obowiązujące przepisy podatkowe nakładałyby na beneficjentów dopłat obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego w wysokości od 18% do 32% wartości uzyskanej dotacji. Tak wysoki podatek z pewnością niekorzystnie wpłynąłby na atrakcyjność uzyskanej od państwa dopłaty. Oznaczałoby to, że osoba fizyczna, która zakupiła pojazd elektryczny napędzany wyłącznie energią elektryczną, a któremu przyznana została górna granica dotacji (37.500 zł), musiałaby po rozliczeniu PIT oddać do budżetu państwa 6750 zł (w pierwszym progu podatkowym) albo nawet 12.000 zł (po przekroczeniu drugiego progu podatkowego). W przypadku samochodów wykorzystujących do napędu energię wytworzoną z wodoru, dopłata beneficjenta pomniejszyłaby się o kwotę 16.200 zł (przy pierwszym progu podatkowym) lub 28.800 zł (przy drugim progu podatkowym).

Oprócz wysokich kosztów podatkowych, które musieliby ponieść beneficjenci dopłat, ministerstwo chciałoby uniknąć poważnego nakładu pracy koniecznej do wykonania przez NFOŚiGW, która byłaby związana z wystawianiem i rozsyłaniem dokumentów PIT-11. W związku z zauważonym problemem, rząd planuje podjęcie prac mających na celu przygotowanie ustawy zwalniającej beneficjentów dopłat do samochodów elektrycznych z podatku dochodowego od otrzymanych dotacji. Dopiero po przyjęciu nowelizacji ogłoszony ma zostać nabór wniosków, a zainteresowani otrzymaniem dotacji będą mogli dokonać zakupu przyjaznych dla środowiska samochodów. O dalszych działaniach rządu w tej sprawie będziemy informowali na łamach naszego bloga.

1 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania wsparcia zakupu nowych pojazdów ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu osobom fizycznym niewykonującym działalności gospodarczej i warunków rozliczania tego wsparcia (Dz. U.2019, poz. 2189)

drukuj