„Świadczenie usług administrowania i wsparcia infrastruktury teleinformatycznej oraz sprzętu i systemów multimedialnych w obiektach Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.” Numer niniejszego postępowania, jaki został nadany przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2020/02

UWAGA: W dniu 6 marca 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Ogłoszenie o zamówieniu wraz z dokumentacją przetargową

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ (IDW)
Załączniki do IDW (edytowalne)
Wzór umowy 
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

UWAGA: W dniu 10 marca 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmianę treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana treści SIWZ_10032020
WZÓR UMOWY – Część nr II do SIWZ_Obsługa informatyczna_10032020
Załącznik nr 1_Opis_wymagan_10032020

UWAGA: W dniu 20 marca 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

Protokół z otwarcia ofert

UWAGA: W dniu 30 marca 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej informację o wyborze oferty.

Informacja o wyborze oferty