„Świadczenie usług konserwacji dźwigów oraz utrzymania sprawności technicznej dźwigów w obiektach Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.” Numer niniejszego postępowania jaki został nadany przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2020/04

UWAGA: W dniu 17 marca 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Ogłoszenie o zamówieniu wraz z dokumentacją przetargową

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1a_Wykaz cen

Załączniki do IDW (edytowalne)

Wzór umowy

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

UWAGA: W dniu 27 marca 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Protokół z otwarcia ofert

Protokół z otwarcia ofert

UWAGA: W dniu 9 kwietnia  2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Informację o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty