SPECJALIZACJE

HomeZespół ⋅ Robert Nowakowski

Robert Nowakowski

Doradca podatkowy

robert.nowakowski@gjw.pl
+48 61 663 03 60
Poznań 

Specjalizuje się w usługach cen transferowych, w opodatkowaniu transakcji związanych z obrotem nieruchomościami, opodatkowaniu transakcji finansowych, restrukturyzacji spółek i przeprowadzaniu przeglądów podatkowych zmierzających do identyfikacji obszarów potencjalnych ryzyk podatkowych i nieprawidłowości formalnych oraz reprezentowaniu podatników w postępowaniach podatkowych.

Uczestniczył w pracach doradczych dla największych polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych działających na polskim rynku. Od lipca 2002 r. pracował w Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe sp. z o.o. w działach Rynki Finansowe oraz Międzynarodowe Prawo Podatkowe. Od stycznia 2005 r. zatrudniony w warszawskim biurze KPMG Tax sp. z o.o. (obecnie KPMG Tax M. Michna sp. k.) w dziale Podatku Dochodowego od Osób Prawnych (CIT). Od stycznia 2008 r. stowarzyszony w ramach międzynarodowej grupy firm doradczych HLB M2.

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Practice