HOME ⋅ tarcza antykryzysowa

tarcza antykryzysowa..

Rozpoczęcie biegu terminów procesowych, sądowych i materialnych terminów administracyjnych!

Kolejny miesiąc i kolejne zmiany na horyzoncie. W ostatnim wpisie „Pozwolenie na budowę, czy inne decyzje administracyjne – jak Wykonawca zrealizuje harmonogram w dobie epidemii?” sygnalizowałam o wprowadzonym1 rozwiązaniu jakim jest instytucja zawieszenia terminów w postępowaniu administracyjnym. Ustawa zawiera dwa przepisy wprost traktujące o tej instytucji tj. art. 15 zzr oraz art. 15 zzs. Zawiera – to słowo klucz, bowiem procedowana w sejmie tzw. tarcza antykryzysowa …

Covid-19: szczególna regulacja dotycząca umów w sprawie zamówienia publicznego

Wśród przepisów mających stanowić odpowiedź na „sytuację koronawirusową” wobec umów realizowanych w oparciu o prawo zamówień publicznych uwagę zwraca niewątpliwe art. 15r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.   Przepis ten, wprowadzony 31 marca 2020 r., następnie nieco zmodyfikowany 18 kwietnia 2020 r. wprowadza dodatkową (obok …

Pozwolenie na budowę, czy inne decyzje administracyjne – jak Wykonawca zrealizuje harmonogram w dobie epidemii?

Wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, a co za tym idzie ograniczeń i obostrzeń zaskoczyło branżę budowlaną. Czy byliśmy na to gotowi? Nie – bo nie sposób przygotować się na tego rodzaju okoliczności.   Podstawowe pytanie jakie pojawiało się w branży budowlanej brzmiało: co z terminami rozstrzygania spraw przez organy administracji publicznej? No właśnie, co …

Umowa w czasach zarazy – sytuacja stron umowy o roboty budowlane (FIDIC) w obliczu epidemii

Wydarzenia ostatnich dni związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (powodującego chorobę COVID-19) oraz ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii1 pokazały, że prawo, a co za tym idzie także zawierane przez strony umowy, powinny być tak skonstruowane aby sprostać nawet najbardziej niecodziennym wydarzeniom które przynosi rzeczywistość. Zagrożenia z jakimi muszą się zmierzyć strony umów o roboty …

Tarcza antykryzysowa a zamówienia publiczne

Znamy już wstępne propozycje składające się na tzw. tarczę antykryzysową mającą na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii koronawirusa (COVID-19). Projekt Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: projekt) został przekazany Radzie Dialogu Społecznego. Jakie …