HomeZespół ⋅ Agata Winiarska

Agata Winiarska

Radca prawny

Poznań

polski, angielski, niemiecki

profil na LinkedIn

Profil

Radca pawny w Kancelarii Prawnej GJW. Odpowiada za wsparcie klientów w obszarach prawa zamówień publicznych i prawa pracy.

Doświadczenie

W dotychczasowej praktyce zawodowej zapewniała wieloaspektową pomoc prawną przedsiębiorców działającym zarówno w strukturze międzynarodowej grupy kapitałowej jak i mniejszym podmiotom segmentu MŚP. Istotnym obszarem jej działania w tym zakresie jest wsparcie klientów w  postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego oraz wykonania umów zawartych w tym trybie. Posiada bogate doświadczenie w redagowaniu i negocjowaniu umów, w tym w obrocie międzynarodowym. Brała udział w procesach przekształceń kapitałowych spółek prawa handlowego. Doradza również w zakresie prawa pracy, tak indywidulanego jak i zbiorowego, w tym w zagadnieniach związanych z działalnością związków zawodowych.

Wykształcenie, uprawnienia

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych L.LM. Deutsches Recht o specjalizacji niemieckie prawo cywilne na Uniwersytecie w Bonn. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. Biegle posługuje się językami niemieckim i angielskim.