HomeZespółPiotr Baranowski

Piotr Baranowski

Radca prawny

Radca prawny w Kancelarii Prawnej GJW. Specjalizuje się w obsłudze procesów inwestycyjnych oraz sądowych postępowaniach gospodarczych.

W dotychczasowej praktyce zawodowej doradzał między innymi przedsiębiorstwom produkcyjnym, deweloperom, hotelom, galeriom handlowym oraz podmiotom działającym w branży IT. Świadczył obsługę prawną zarówno na rzecz dużych spółek działających w strukturze międzynarodowej grupy kapitałowej jak i mniejszych podmiotów segmentu MŚP.

Posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu oraz negocjowaniu umów związanych zarówno z bieżącą działalnością operacyjną przedsiębiorstw jak i procesami inwestycyjnymi. W swojej praktyce zawodowej zajmował się obsługą korporacyjną podmiotów gospodarczych, brał również udział w procesach przekształceń kapitałowych spółek prawa handlowego. Doradza przedsiębiorcom w zakresie prawa cywilnego, prawa obrotu nieruchomościami, prawa budowlanego, administracyjnego i prawa pracy. Reprezentuje Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi.

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Practice