Moje ciepło – dotacje na pompy ciepła w ramach funduszu modernizacyjnego

W ramach drugiej transzy środków z funduszu modernizacyjnego uruchomiony zostanie program „Moje Ciepło”, który przewiduje udzielanie dopłat do zakupu i montażu pomp ciepła w nowych budynkach o podwyższonym standardzie energetycznym. Program ma zachęcić m.in. do wyboru ekologicznych rozwiązań wytwarzania ciepła. Kto i na jakich warunkach będzie mógł skorzystać z dotacji?

Fundusz modernizacyjny

Fundusz modernizacyjny jest powoływany na lata 2021–2030 w celu wspierania inwestycji w modernizację systemów energetycznych i poprawy efektywności energetycznej w niektórych państwach członkowskich. Ma on przyczynić się do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu poprzez wspieranie zielonej i sprawiedliwej społecznie transformacji.

Podmiotem zarządzającym środkami na rzecz modernizacji energetyki w Polsce jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Środki w ramach funduszy wykorzystywane są m.in. na wspieranie:

  • inwestycji w wytwarzanie i wykorzystywanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych;
  • inwestycji w magazynowanie energii i modernizację sieci energetycznych, w tym rurociągów należących do systemów ciepłowniczych lub sieci przesyłu energii elektrycznej oraz zwiększanie połączeń międzysystemowych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej;
  • we współpracy z partnerami społecznymi w regionach uzależnionych od stałych paliw kopalnych, sprawiedliwych przemian mających na celu ułatwienie pracownikom zmiany miejsca zatrudnienia oraz zdobywanie nowych i specjalistycznych umiejętności;
  • edukacji oraz inicjatyw zatrudnieniowych, a także nowych inicjatyw gospodarczych działających w oparciu o zasadę startup;
  • inwestycji w efektywność energetyczną, w tym w sektorach transportu, budownictwa, rolnictwa i odpadów.

Do kogo skierowany będzie program?

Wstępne założenia programu „Moje ciepło” zakładają, że będzie on skierowany do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych.

Program ma na celu przede wszystkim upowszechnienie zastosowania zeroemisyjnych źródeł ciepła w postaci pomp ciepła w domach jednorodzinnych.

Jakie warunki musi spełniać budynek mieszkalny?

Aby budynek kwalifikował się do uzyskania dotacji musi spełniać warunki określone w art. 3 ust 2a ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którym budynek mieszkalny to:

  • budynek wolnostojący,
  • budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej,

który służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

Nowo wybudowane budynki będą także musiały spełnić surowsze wymagania co do rocznego zużycia energii, niż te wybudowane w 2021 r. Roczne zapotrzebowanie energii budynku obliczane jest za pomocą tzw. wskaźnika energii pierwotnej (EP). Parametr ten podawany jest w jednostce kWh/(m2/rok) oraz określa, ile energii jest potrzebne do funkcjonowania danego obiektu. Na obecną chwilę wskaźnik EP nie może przekroczyć 70 kWh/(m2rok). Normy na 2022 r. mogą nie przekroczyć 63 kWh/(m2rok).

Ponadto, program może nakładać na właścicieli nieruchomości posiadanie ważnego świadectwa charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego ważnego na dzień składania wniosku.

Kiedy wystartuje program?

Na dziś nie jest jeszcze znana konkretna data startu programu „Moje ciepło”. Jednakże mając na względzie inne wcześniej obowiązujące programy NFOŚiGW, przypuszczać można, że jego uruchomienie nastąpi do końca drugiego kwartału 2022 r.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl