HOME ⋅ świadectwa efektywności energetycznej

świadectwa efektywności energetycznej..

Kary w ustawie o efektywności energetycznej

Rozdział VI Ustawy o efektywności energetycznej wskazuje zbiór zachowań, które podlegają karom pieniężnym. We wpisie, wyjaśnię jakie zachowania podlegają penalizacji, w jakiej wysokości wymierzane są kary oraz kiedy możliwe jest odstąpienie od ich nałożenia.  Kiedy nakładana jest kara pieniężna W art. 39 ust. 1 Ustawy o efektywności energetycznej wymieniono katalog zachowań, które podlegają penalizacji. Katalog ten, wskazuje …

Białe certyfikaty: kto jest uprawniony do złożenia wniosku i co powinien zawierać

W ostatnim artykule “Przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia zużycia energii: kiedy efektywność energetyczna promowana jest białym certyfikatem?” dr Monika Przybylska wyjaśniała kiedy mamy do czynienia z przedsięwzięciem służącym poprawie efektywności energetycznej, dzięki któremu możemy wnioskować o białe certyfikaty. W niniejszym artykule przybliżymy kto może ubiegać się o ich wydanie i jakie elementy powinny zostać zawarte we wniosku.  Podmioty uprawnione do ubiegania się o wydanie białych certyfikatów Podmioty, które …

Przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia zużycia energii: kiedy efektywność energetyczna promowana jest białym certyfikatem?

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 264) jest aktem prawnym regulującym kwestie tzw. „kolorowej energii”. Przepisy ustawy o efektywności energetycznej uprawniają bowiem do otrzymania świadectwa efektywności energetycznej (inaczej: biały certyfikat) z tytułu promowania efektywności energetycznej. Pozostaje zatem ustalić, które przedsięwzięcia promowane są świadectwem efektywności energetycznej. Brzmienie ustawy …

Nie ma zgody na wydanie świadectwa efektywności energetycznej w trybie „milczącego załatwienia sprawy”

Ustawa z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 264 ze zm.) wprowadza mechanizm tzw. białych certyfikatów (świadectwa efektywności energetycznej), które potwierdzają „planowaną do zaoszczędzenia ilość energii finalnej wynikającej z przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej1”. Uczestnikami systemu świadectw efektywności energetycznej są głównie przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w …