Minęło sporo czasu od momentu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Energii1 do ogłoszenia naboru wniosków przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niemniej cierpliwość kupujących w końcu zostanie wynagrodzona. 

PRZEBIEG PROCESU OGŁOSZENIA NABORU NA DOFINANSOWANIE DO SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH 

Szczegółowe informacje dotyczące tego kto może ubiegać się o dofinansowanie do aut elektrycznych, przesłanek ich uzyskania oraz wysokości dotacji opisane zostały w artykule „Wsparcie dla elektromobilności – dopłaty na zakup samochodów elektrycznych i napędzanych wodorem. Mimo iż rozporządzenie pozwalające NFOŚiGW na ogłoszenie naboru obowiązywało już od listopada 2019 r., z uwagi na problemy z kwestiami podatku dochodowego (o których szerzej można przeczytać w artykule „Dopłaty do aut elektrycznych wstrzymane. Wszystko przez podatki”), został ogłoszony dopiero teraz. 

TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE NA ZAKUP AUTA ELEKTRYCZNEGO 

Program o nazwie Zielony samochód – dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego (M1) obejmuje pojazdy wykorzystujące do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania. Zgodnie z informacją na stronie NFOŚiGW wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na zakup samochodu elektrycznego należy składać od 26.06.2020 r. – 31.07.2020 r. Należy jednak mieć na uwadze, że ilość środków przeznaczonych na dofinansowanie jest ograniczona, a decydująca jest kolejność wpływu wniosku. Gdy pula środków (w tym naborze jest to 37 500 000 zł) zostanie wyczerpana, na stronie NFOŚiGW (link: https://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/zielony-samochod/nabor-wnioskow/) zostanie umieszczona stosowna informacja. 

Należy pamiętać, iż dofinansowaniem mogą zostać objęte wyłącznie auta nowe, tj. takie które nie były przed zakupem zarejestrowane, a ponadto nie były zakupione przed dniem ogłoszenia naboru. 


1 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania wsparcia zakupu nowych pojazdów ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu osobom fizycznym niewykonującym działalności gospodarczej i warunków rozliczania tego wsparcia (Dz. U.2019, poz. 2189)

drukuj