HOME ⋅ ustawa offshore

ustawa offshore..

Dwustopniowy system wpierania przedsiębiorców wytwarzających energię elektryczną w morskich farmach wiatrowych

Ustawa z dnia 17.12.2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych umożliwia przyznanie wytwórcom prawa do pokrycia tzw. ujemnego salda. W praktyce oznacza to pokrycie przez system wsparcia różnicy pomiędzy rynkową ceną energii, a ceną umożliwiającą przedsiębiorcom pokrycie kosztów wytwarzania energii elektrycznej na morzu. Wsparcie ma być wypłacane na zasadzie kontraktu różnicowego, …

Aukcje dla morskich farm wiatrowych – zasady uczestnictwa

Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych szczegółowo określa system wsparcia w formie prawa do pokrycia tzw. ujemnego salda. W aukcyjnym systemie wsparcia drugiej fazy wytwórcy, którzy uzyskają zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji oraz wytworzą energię elektryczną w morskiej farmie wiatrowej po raz pierwszy po dniu …

Ustawa o morskich farmach wiatrowych

W dniu 21 stycznia 2021 r. Prezydent podpisał ustawę o offshore. We wpisie przybliżę zagadnienia związane z przyłączaniem wytwórców do sieci oraz rozporządzaniem zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy. Przyczyny uchwalenia nowej ustawy Ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych realizuje postanowienia art. 3 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) …

Podatek od morskich farm wiatrowych – proponowany model opodatkowania inwestycji offshore

Projekt ustawy o offshore, który w dniu 20 grudnia 2019 r. pojawił się na stronie Rządowego Centrum Legislacji ma doprowadzić do ograniczenia wątpliwości związanych ze stanem prawnym regulacji dotyczących morskich farm wiatrowych. We wpisie omówię propozycję ustawodawcy dotyczącą opodatkowania morskich elektrowni wiatrowych, których nie obejmowały regulacje prawne dotyczące podatku od nieruchomości.  W obecnym stanie prawnym podatkiem …

Projekt ustawy o offshore – najważniejsze zagadnienia

W Rządowym Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, który jest pokłosiem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Projekt ustawy o offshore tworzony jest w celu realizacji obowiązującego Krajowego planu na rzecz …