HomeZespółMichał Frącz

Michał Frącz

Radca prawny

+48 61 663 03 60
Poznań

Radca prawny w Kancelarii Prawnej GJW. Specjalizuje się w prawie energetycznym oraz obsłudze jednostek samorządu terytorialnego.

Przed rozpoczęciem współpracy z GJW pracował m.in. w Urzędzie Regulacji Energetyki, gdzie w ramach swoich obowiązków prowadził liczne postępowania administracyjne w sprawach dotyczących udzielenia koncesji (promesy), w sprawach dotyczących zatwierdzania taryf dla przedsiębiorstw energetycznych objętych obowiązkiem uzyskania koncesji, w sprawach dotyczących rozstrzygania sporów dotyczących przyłączenie do sieci gazowej i energetycznej oraz w sprawach nakładania kar pieniężnych w związku z naruszeniem postanowień koncesji i przepisów prawa energetycznego. Zajmował się również kontrolą przestrzegania warunków prowadzenia działalności objętej obowiązkiem uzyskania koncesji i rozstrzyganie sporów i skarg odbiorców na działania przedsiębiorstw energetycznych (parametry jakościowe, obsługa klienta).

Posiada bogate doświadczenie procesowe, w szczególności w prowadzeniu spraw zakresu prawa zobowiązań, ochrony konsumentów, prawa rzeczowego i spadkowego. Reprezentował także klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (zgłoszenie znaku towarowego w celu uzyskania prawa ochronnego), postępowaniach karnych i karno-skarbowych oraz postępowaniach administracyjnych z zakresu prawa budowlanego i gospodarki nieruchomościami.

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Practice