Umowa dostawy cz. 1

Umowa, w której jako przedmiot określono „ wytworzenie elementów stalowych konstrukcji loco wytwórnia obiektu mostowego wraz z wykonaniem częściowego zabezpieczenia antykorozyjnego na wytwórni oraz połączeń i zabezpieczenia antykorozyjnego na budowie, jednakże bez samego montażu – nie ma charakteru umowy o roboty budowlane. Umowa o podwykonastwo zawierana jest przez generalnego wykonawcę z podwykonawcami, będącymi specjalistycznymi przedsiębiorstwami budowlanymi, którzy podejmują się wykonania obiektu, części obiektu lub robót związanych z obiektem.

Plusy i minusy prowadzenia Kontraktów opartych na procedurach FIDIC cz. 2 – czy zamawiający może zastrzec termin zawity w Kontrakcie pod rygorem utraty określonego uprawnienia? – Wyrok SN z dnia 23 marca 2017 r.

Niejednokrotnie sądy odnosiły się w wyrokach do kwestii niewłaściwej interpretacji postanowień zawartych w poszczególnych Subklauzulach Kontraktu. Jeden z wyroków Sądu Najwyższego odnosił się do dopuszczalności zastrzegania w umowie terminów zawitych sensu stricto – Subklauzula 20.1 SWK.

Plusy i minusy prowadzenia Kontraktów opartych na procedurach FIDIC cz. 1 – wprowadzenie

Inwestycje infrastrukturalne w Polsce realizowane są w większości na podstawie warunków kontraktowych FIDIC znanych potocznie jako „kolorowe książki”. Powyższe, wiąże się z tym, iż warunki te zostały wypracowane na podstawie doświadczeń zebranych na przestrzeni lat przez członków międzynarodowej organizacji inżynierów konsultantów.