HOME ⋅ prawo budowlane

prawo budowlane..

Nowa procedura legalizacji samowoli budowlanej

Zmiany w prawie budowlanym, które zostały wprowadzone ustawą o zmianie ustawy – prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 lutego 2020 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 471) modyfikują dotychczasowe zasady legalizacji samowoli budowlanej. Artykuł dotyczy nowej, ujednoliconej postaci ogólnego postepowania legalizacyjnego.   Postanowienie o wstrzymaniu budowy Aktualnie obowiązująca procedura legalizacji samowoli budowlanej uregulowana jest …

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

Nowa regulacja, określająca zasady przenoszenia pozwoleń na budowę wprowadzona została ustawą o zmianie ustawy – prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 lutego 2020 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 471) oraz ustawą z dnia 10 grudnia 2020 roku o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U.2021.11). Na podstawie nowej regulacji przeniesienie pozwolenia na …

Zmiana definicji obszaru oddziaływania w Prawie budowlanym

Nowelizacją prawa budowlanego, która wprowadzona została ustawą o zmianie ustawy – prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 lutego 2020 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 471) zmodyfikowano definicję obszaru oddziaływania obiektu. Zmiana będzie miała istotne znaczenie praktyczne doprowadzi bowiem do ograniczenia liczby podmiotów, które biorą udział w postępowaniu administracyjnym w sprawach o wydanie …

Projekt budowlany po zmianach

Nowelizacja prawa budowlanego, która wprowadzona została ustawą o zmianie ustawy – prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 lutego 2020 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 471) zmieniła między innymi treść oraz zasady sporządzania projektów budowlanych. Nowelizacja ma spowodować przyspieszenie i uproszczenie procesu budowlanego.  Co się zmieniło? W pierwszej kolejności wskazać należy, że dotychczas …

Stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie po dniu 19 września 2020 roku – wzmocnienie zasady trwałości decyzji administracyjnych

Nowelizacja prawa budowlanego wprowadzona ustawą o zmianie ustawy – prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 lutego 2020 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 471), która weszła w życie 19 września 2020 roku przynosi wiele zmian, stanowiących odpowiedź na oczekiwania inwestorów. Jedną z nich jest wprowadzenie rozwiązań, które w założeniu mają zwiększyć stabilności …

Odpowiedzialność za wypadek na budowie cz.3

Przepisy karne ustawy Prawo budowlane   Kontynuując podjęte zagadnienie, mające przybliżyć do odpowiedzi na pytanie kto w procesie budowlanym powinien nadzorować określone czynności, kto nie przestrzegał norm, do których przestrzegania był zobowiązany i wreszcie kto odpowiadać będzie za rozmaite aspekty „wypadkowości budowlanej” zwrócić uwagę trzeba na przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane1 (dalej „Pb”), …

Zmiany coraz bliżej – czyli nowelizacja Prawa budowlanego wchodzi w życie już 19 września 2020 r.!

Czy ustawodawca pozostawił czas na przygotowanie się na zmiany? Na to pytanie odpowiedź przyniesie praktyka. Już niebawem bo od 19 września 2020 r. będziemy mieli do czynienia ze zmienionymi przepisami Prawa budowlanego. W znowelizowanej regulacji odnajdziemy m.in.:  zmianę definicji obszaru oddziaływania obiektu;  wprowadzenie przepisów regulujących możliwość odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych;  zmiany wynikające z art. 29 …

Odpowiedzialność za wypadek na budowie. Cz. 2 – wykroczenia zagrażające bezpieczeństwu

Zagadnienie odpowiedzialności z tytułu wypadków w procesie budowlanym przypomina, że o ile nie można wybrać wszystkiego co nam się przydarza, można przygotować się do określonych incydentów przez zachowanie norm prawnych, których istnienie zarysowano w poprzednim artykule “Odpowiedzialność za wypadek na budowie“, ale też standardów należytej dbałości i zwykłego rozsądku. Dbałość ustawodawcy o zapobieganie statystycznie częstym …